2006 Nieuwe rioolwaterzuivering West en uitwisselen van energie

In het Westelijk Havengebied staat een nieuwe rioolwaterzuivering. Hier wisselen we energie uit met het Afval Energie Bedrijf (AEB). Vanuit de rioolwaterzuivering leveren we slib aan AEB en tot 2021 ook biogas. En AEB levert warmte en elektriciteit terug aan de zuivering om rioolwater schoon te maken.

Met de komst van de rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied, kwam er een einde aan de zuiveringen in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid. En daarmee een einde aan het lozen van gezuiverd afvalwater op het IJmeer en in de Amstel. Vooral het water in de Amstel werd hierdoor steeds schoner. Er was 40 kilometer aan extra leidingen nodig om het rioolwater om te leiden. Het pompen van al het afvalwater uit de hele stad naar de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West gebeurt met 4 boosters. Deze boosters zijn door architecten ontworpen en passen goed in de omgeving.

RWZI west