Waternet helpt gedupeerden toeslagenaffaire

De Rijksoverheid wil de gedupeerden van de toeslagenaffaire graag helpen. Daarom hoeven alle gedupeerden die vóór 12 februari 2021 nog schulden bij het Rijk hadden, voorlopig niet te betalen. Het Rijk heeft andere overheden gevraagd om dit voorbeeld te volgen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet doen hier graag aan mee.

We hebben van de Belastingdienst doorgekregen welke gedupeerden in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wonen. Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire en woont u in ons gebied? Dan hebt u waarschijnlijk een brief van ons gekregen. Daarin staat hoe we u kunnen helpen met een speciale regeling. U krijgt dan uitstel van betaling voor uw waterschapsbelasting.

Geen brief gekregen?

Bent u een gedupeerde, woont u in ons gebied en hebt u toch geen brief gekregen? Dan hebt u zich misschien nog niet aangemeld bij de Belastingdienst Toeslagen. Meld u aan op de site van de Belastingdienst. Neem daarna contact op met onze afdeling Kwijtschelding en Insolventie door een e-mail te sturen naar insolventie@waternet.nl. We kijken dan samen hoe we u kunnen helpen.

Geen uitstel voor aanslag 2021

De aanslag waterschapsbelasting 2021 die u nog gaat krijgen, valt niet onder de regeling. Dat komt doordat deze aanslag ná 12 februari 2021 wordt verstuurd. De regeling waarbij gedupeerden uitstel krijgen, geldt alleen voor schulden van vóór 12 februari 2021.

Uitstel van betaling voor uw drinkwaterrekening

Betaalt u waterschapsbelasting aan Waternet en krijgt u ook drinkwater van Waternet? Dan kunt u ook uitstel van betaling krijgen voor uw drinkwaterrekening. Daarvoor moet u ons eerst toestemming geven om de gegevens van de Belastingdienst ook te gebruiken voor uw drinkwaterrekening.

Geef ons toestemming