Staande Mast-route

Schepen met een mast hoger dan 6 meter kunnen alleen ’s nachts door Amsterdam varen. Speciaal hiervoor is er de Staande Mast-route. U kunt de route in 2 richtingen varen: vanaf de Westerkeersluis bij het IJ naar de Nieuwe Meersluis en andersom.

De route is bedoeld voor schepen met een kruiplijnhoogte hoger dan 6 meter. Dat is de afstand vanaf het water tot het hoogste punt van uw boot.

Let op: stremming in de winter

De komende 2 winters is de Staande Mast Route Oost gestremd voor vaartuigen hoger dan 6 meter. Dat komt door werkzaamheden aan de Schipholbrug. Doorvaart door Amsterdam is wel mogelijk. Deze stremming geldt:

 • van zondag 1 oktober 2023 tot en met donderdag 30 mei 2024
 • van zondag 27 oktober 2024 tot en met maandag 31 maart 2025

U kunt tijdens deze winterperiodes 3 werkdagen van tevoren een doorvaart aanvragen via het telefoonnummer 06 21 69 04 72. 

Kaartje van de route

De route van de Nieuwemeer naar het IJ 

 • U kunt zich maandag tot en met zondag tot 23.00 uur aanmelden bij de Nieuwemeersluis. Roep daarvoor de sluismeester van Waternet op via kanaal 22 (VHF). Hebt u geen marifoon? Dan kunt u zich aanmelden via het telefoonnummer 06 21 69 04 72.
 • Wacht voor de Schinkelbruggen op de aangewezen ligplaatsen. Vanaf 23.56 uur bedienen we de Schinkelbruggen.
 • Als u onder de Schinkelbruggen door bent, vaart u direct de Nieuwemeersluis in. Vaar door tot het einde van de sluis en meer goed af. Na het verlaten van de sluis komt u 9 bruggen tegen. Deze liggen over de Kostverlorenvaart. We openen de bruggen achter elkaar voor u. De Singelgrachtspoorbrug gaat open tussen 01.30 en 02.30 uur. U komt hierna nog langs 1 brug en dan bent u op het IJ.

De route van het IJ naar de Nieuwemeer

 • U kunt zich maandag tot en met zondag tot 23.00 uur aanmelden bij de brug Westerkeersluis. Roep daarvoor de sluismeester van Waternet op via kanaal 22 (VHF). Hebt u geen marifoon? Dan kunt u zich aanmelden via het telefoonnummer 06 21 69 04 72.
 • Wacht voor de Singelgrachtspoorbrug. Tussen 00.00 en 02.30 uur kunt u onder de brug door varen. Maak gebruik van de ligplaatsen die we daarvoor hebben aangewezen. Luister op de marifoon naar kanaal 69 (VHF).  
 • U vaart over de Kostverlorenvaart en de Schinkel naar het zuiden. U komt 9 bruggen tegen. We openen de bruggen achter elkaar voor u. Bij de Nieuwe Meersluis roept u de sluismeester op via kanaal 69 (VHF). U vaart nu de sluis in. Vaar door tot het einde van de sluis en meer goed af. 
 • De Schinkelbruggen gaan voor u open en u bent op de Nieuwemeer.

Tips

 • De bruggen kunnen soms iets eerder of iets later openen dan hierboven staat. U bent altijd op tijd als u vóór 23.00 uur bij de bruggen bent.
 • Soms zijn er stremmingen op de route. U kunt dan niet meteen doorvaren. Houd daarom de berichten op vaarweginformatie.nl (U verlaat deze site) goed in de gaten.
 • Krijgt u via uw marifoon of bovenstaand telefoonnummer geen contact? Bel dan met 0900 93 94 (normale belkosten) en kies optie 2 in het keuzemenu.
 • Als u met uw boot op en door het Amsterdamse binnenwater wilt varen is een vignet verplicht. U kunt vooraf online een doorvaarvignet kopen via de website van de gemeente Amsterdam (U verlaat deze site).