Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag waterschapsbelasting? U kunt online bezwaar maken tegen de aanslag.

Bezwaar maken tegen uw aanslag? Dat doet u eenvoudig online. U logt hiervoor in met DigiD.

Bezwaar maken

Let op: maak bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening. De dagtekening is de datum van de aanslag. U vindt deze datum rechtsboven op de aanslag.

 

Ik kan de aanslag niet betalen

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. U vraagt kwijtschelding aan via Mijn Waternet.

Kwijtschelding aanvragen

 

Ik heb bezwaar gemaakt. Wat nu?

U krijgt binnen 6 weken een uitspraak op uw bezwaar. Deze krijgt u per post. Tot u de uitspraak ontvangt, hoeft u de aanslag niet te betalen. Dat heet uitstel van betaling.

 

Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn bezwaar. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer over in beroep gaan

Vraag en antwoord voor bezwaar en beroep