Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag waterschapsbelasting? Bekijk hoe u online bezwaar maakt tegen de aanslag.

Bezwaar maken

Maak eenvoudig online bezwaar tegen uw aanslag. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum op de aanslag.

  • Maak bezwaar als er iets niet klopt op uw aanslag.
  • Of als u het niet eens bent met de extra kosten van een aanmaning of dwangbevel.
  • Kunt u de aanslag niet betalen? Ook dan helpen we u graag verder.
Nu bezwaar maken
Nu bezwaar maken

Status bezwaar bekijken

Benieuwd naar de status van uw bezwaar? Bekijk op Mijn Waternet de aanslag waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

Nu inloggen
Nu inloggen

Ik heb bezwaar gemaakt. Wat nu?

U krijgt binnen 12 weken na de datum op de aanslag een reactie op uw bezwaar. Als we uw bezwaar niet op tijd hebben ontvangen, dus later dan 6 weken na de datum op de aanslag, proberen we u binnen 6 weken na de datum waarop we uw bezwaar hebben ontvangen een reactie te sturen. Deze krijgt u per post. Tot die tijd hoeft u de aanslag niet te betalen. Soms hebben we extra informatie nodig. Als dat zo is, nemen we contact met u op.

Vraag en antwoord voor bezwaar en beroep

Woonde u op 1 januari van dit jaar in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Of was u eigenaar van een huis of ander gebouw? Dan betaalt u een deel van uw aanslag voor het hele jaar. Dit is de watersysteemheffing.

Meer informatie over uw aanslag en verhuizen

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen uw drinkwaterrekening. Klopt uw drinkwaterrekening niet? Bekijk onze uitleg over uw rekening.

Lees meer

Ja, dat kan.

Lees meer

Lees meer

U krijgt binnen 12 weken na de datum op de aanslag een reactie op uw bezwaar. Als we uw bezwaar niet op tijd hebben ontvangen, dus later dan 6 weken na de datum op de aanslag, proberen we u binnen 6 weken na de datum waarop we uw aanslag hebben ontvangen een reactie te sturen. Deze krijgt u per post. Tot die tijd hoeft u de aanslag niet te betalen. Soms hebben we extra informatie nodig. Als dat zo is, nemen we contact met u op. 

De voortgang van uw bezwaar ziet u op Mijn Waternet bij uw aanslagen.

U krijgt binnen 12 weken na de datum op de aanslag een reactie op uw bezwaar. Als we uw bezwaar niet op tijd hebben ontvangen, dus later dan 6 weken na de datum op de aanslag, proberen we u binnen 6 weken na de datum waarop we uw bezwaar hebben ontvangen een reactie te sturen. Deze krijgt u per post.

Soms duurt de beslissing langer

Als we meer tijd nodig hebben, mogen we de termijn om een beslissing te nemen verlengen. Als dat zo is hebben we maximaal 6 weken extra om een beslissing te nemen. Dit betekent dat als u op tijd bezwaar hebt gemaakt, u binnen 18 weken na de datum op de aanslag een reactie krijgt. Als we uw bezwaar niet op tijd hebben ontvangen, krijgt u binnen 12 weken na de datum waarop we uw bezwaar hebben ontvangen een reactie. 

Als we extra tijd nodig hebben, krijgt u daar per post bericht van.