Ik woon met meer of minder mensen dan eerst. Moet ik dit doorgeven?

Nee, u hoeft niets te doen. Hebt u drinkwater van Waternet?  Dan kunt u wel uw termijnbedrag aanpassen.

Drinkwater

Als u met meer mensen gaat wonen, verbruikt u waarschijnlijk meer water. Daardoor kan uw jaarafrekening hoger worden. Die rekening maken wij namelijk door te kijken naar uw waterverbruik. Dit is alleen zo als u een watermeter hebt.

Voor uw drinkwater betaalt u het termijnbedrag vooruit. Dit kunt u laten aanpassen via onze klantenservice. Zo voorkomt u dat u later veel moet bijbetalen.

Waterschapsbelasting

Als u met meer of minder mensen gaat wonen, krijgen wij deze informatie van uw gemeente.

Bent u in de loop van het jaar alleen gaan wonen op hetzelfde adres? Dan hoeft u minder belasting te betalen. Voor de periode dat u alleen woont, betaalt u minder zuiveringsheffing. Dat is een soort belasting.

U krijgt hiervoor een verlaagde aanslag. Uw verlaging berekenen wij vanaf de dag dat u volgens uw gemeente alleen woont.