Uitleg jaarafrekening drinkwater

De jaarafrekening gaat over uw drinkwater. U ziet hierop hoeveel water u het afgelopen jaar hebt verbruikt. En of u geld terugkrijgt of bijbetaalt. U krijgt alleen een jaarafrekening als u een watermeter hebt.

U krijgt uw jaarafrekening nadat u uw meterstand hebt doorgegeven. Voor het doorgeven van uw meterstand krijgt u een uitnodiging.

Bekijk uw jaarafrekening via Mijn Waternet

Geen watermeter?

Heeft uw huis geen watermeter? Dan krijgt u geen jaarafrekening. U krijgt dan alleen termijnrekeningen.

Uitleg bij mijn jaarafrekening

Op de jaarafrekening ziet u hoeveel u het afgelopen jaar hebt betaald. Dit is het totaal van al uw termijnrekeningen. Ook staat er hoeveel water u hebt verbruikt in de afgelopen 12 maanden.

 • Hebt u minder water verbruikt dan u hebt betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Hebt u meer water verbruikt dan u hebt betaald? Dan betaalt u het verschil aan ons.

Uitleg bedragen afrekening

Op uw jaarafrekening staan onder Afrekening 7 bedragen:

 1. Vastrecht. U betaalt een vast bedrag per jaar. Hiermee onderhouden we de waterleidingen.
 2. Waterverbruik. Hier ziet u hoeveel water u hebt verbruikt in kubieke meter (m³). 1 kubieke meter water is 1000 liter. Bekijk de kosten voor 2018
 3. Belasting op leidingwater. U betaalt deze belasting per m³ water die u verbruikt.
 4. Btw. 6 % belasting over het bedrag voor vastrecht, waterverbruik en belasting op leidingwater.
 5. Totaal verschuldigd. Hier staan de kosten voor het water dat u het afgelopen jaar hebt verbruikt.
 6. Reeds in rekening gebracht. Dit bedrag is het totaal van alle termijnrekeningen.
 7. Saldo: Dit is het verschil tussen 5 en 6.
  • Staat bij Saldo een positief bedrag, bijvoorbeeld € 10,00? En hebt u alle rekeningen betaald? Dan krijgt u dit bedrag van ons terug.
  • Staat bij Saldo een negatief bedrag, bijvoorbeeld € - 20,00? Dan betaalt u dit extra. Wij verrekenen dit automatisch met uw volgende termijnbedrag.

Mijn nieuwe termijnbedrag

Op uw jaarafrekening staat ook uw nieuwe termijnbedrag. Zo ziet u hoeveel u het komende jaar vooruit betaalt. 

Voorschot aanpassen

U kunt uw voorschot zelf verlagen of verhogen. Zo voorkomt u dat u later misschien veel moet bijbetalen. 

Voorschot aanpassen


Voorbeeld

Bekijk voorbeeld jaarafrekening. U kunt ook op het plaatje klikken om een grote versie te bekijken.

Vraag en antwoord over mijn jaarafrekening