Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Start onderzoek 'zwevend slib' in Loosdrechtse plassen

Waternet start in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 18 december 2020 een onderzoek naar zwevend slib in de Loosdrechtse plassen. Het doel is om inzicht te krijgen in de opwerveling van het slib zodat we maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren.

De meetopstelling bestaat uit een aantal gekoppelde metalen palen, met meetsensoren onderwater.

Met minder zwevend slib ontstaat er beter doorzicht in het water. De waterplanten kunnen daardoor beter groeien en we kunnen zo voorkomen dat het slib minder snel neerslaat in havens of langs walkanten. Daarmee kan de waterkwaliteit in de plassen verbeteren en ontstaan er misschien minder ondieptes. Het is ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat er minder fosfaat in het water komt, zodat het water minder troebel wordt door algengroei.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De firma Deltares voert het onderzoek uit in opdracht van het waterschap. Deltares heeft in 2019 al een zogenaamd ‘dynamisch slibmodel’ ontwikkeld. Dit is een computermodel van de Loosdrechtse Plassen waarmee we theoretisch kunnen berekenen onder welke (wind) omstandigheden het slib opwervelt. En wat de slibconcentratie in het water is en waar het heen stroomt en weer bezinkt. Dit model moet worden geijkt met meetgegevens. Daarom gaan we vier maanden lang continu de golfvorming, stroming, zwevend slib en licht meten. Het geijkte model gebruiken we straks om de maatregelen tegen zwevend slib verder uit te kunnen werken. Denk hierbij aan het aanleggen van luwtestructuren met een palenrij of een rietstrook. Ook denken we aan tijdelijke luwtestructuren met drijvende pontons. We gaan ervan uit dat een luwtestructuur de golfslag breekt en hierdoor de opwerveling van slib op de bodem van de plassen vermindert.

Weersinvloeden

We willen gegevens verzamelen tijdens verschillende weersomstandigheden in de periode van december 2020 tot en met maart 2021. Dus meten in rustige perioden met weinig wind en golfslag en meten in perioden met veel wind en golfslag. Zo kan het slibmodel het beste worden geijkt.

Locatie en kenmerken meetopstelling

De meetopstelling ligt ten Zuidoosten van het eiland Hoek, op een (water)perceel dat eigendom is van het Plassenschap. De meetopstelling bestaat uit een aantal gekoppelde metalen palen, met meetsensoren onderwater. Boven het wateroppervlak zien we palen met zonnecollectoren, kasten met datalogger en accu.  Rondom plaatsen we een gele ballenlijn om de meetopstelling te beschermen. Ook markeren we de opstelling met boeien en lichten voor de veiligheid van de pleziervaart.

Samen met Baggersplatform

Het baggerplatform met vertegenwoordigers uit onder andere de recreatie en watersportsector, denkt mee met het onderzoek naar het zwevend slib. Zo gaf het baggerplatform eerder aan het belangrijk te vinden dat het dynamisch slibmodel eerst geijkt zou worden met meetgegevens. Zo ontstaat er een betrouwbaarder model. Het onderzoek vindt buiten het vaarseizoen plaats. Dit is in overleg met het baggerplatform bepaald om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het baggerplatform vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor het risico dat waterplanten overmatig gaan groeien en voor overlast zorgen. Dat risico lijkt in de Loosdrechtse Plassen vooralsnog klein, maar we houden het scherp in de gaten.

Het onderzoek naar zwevend slib is één van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en een breder recreatie-aanbod in dit unieke Natura 2000-gebied verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl (U verlaat deze site).

Lees meer over aanpak baggeren en zwevend slib

Berrybot Berry, de digitale assistent