Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Zwevend slib en fosfaat zorgen voor troebel water

Het water in de Loosdrechtse Plassen is van onvoldoende kwaliteit. Het water is nu niet helder genoeg zodat planten er moeilijk kunnen groeien. Vooral zwevend slib en fosfaat zorgen voor troebel water.

Daarom nemen we maatregelen om het doorzicht (helder water) van de plassen te verbeteren. Zo dringt wel voldoende licht tot op de bodem van de plassen door en kunnen waterplanten daar weer groeien.  

Fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel. We willen het fosfaat zoveel mogelijk uit het water halen voordat het de plassen instroomt. We hebben dit al voor een deel uitgevoerd. Zo was het water uit de Bethunepolder een bron van fosfaat. In deze laaggelegen polder komt veel kwelwater omhoog, dat gedeeltelijk wordt afgevoerd naar de Waterleidingplas om er drinkwater van te maken. Het overtollige water dat niet voor drinkwater wordt gebruikt, stroomde  ongezuiverd met veel fosfaat naar de Loosdrechtse plassen. In 2019 hebben we de waterafvoer uit de Bethunepolder aangepast. Al het kwelwater uit de Bethunepolder wordt nu van fosfaat ontdaan in Loenderveen. Het (gedefosfateerde) overschot stroomt nu via een nieuwe constructie  in de dijk via de Loenderveensche Plas-Oost naar de Loosdrechtse Plassen. Deze maatregel reduceert 17% van de fosfaatbelasting van de Loosdrechtse plassen.


Voor de behandeling van fosfaatrijk water uit het oostelijk deel van het gebied (Ster en Weerslootgebied) werkt Waternet aan fosfaatfilters op basis van filtering met ijzerhoudend zand en grind. Deze filters hebben heel weinig invloed op de omgeving. We testen deze techniek nu op een proeflocatie.

Berrybot Berry, de digitale assistent