Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

1e paal groengasinstallatie in de grond

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 27 november 2020 de 1e paal in de grond geslagen van de Groengasinstallatie die wordt gebouwd op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west).  Groengas is geschikt om aan het aardgasnet te leveren en wordt gebruikt als brandstof voor (vracht)auto’s. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

Hoe werkt het?

Na het zuiveren van afvalwater blijft er zuiveringsslib achter. Dit zuiveringsslib wordt vergist tot biogas. Het biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de groengasinstallatie wordt C02 uit het methaangas gehaald. Zo blijft er groengas over. Dit heeft dezelfde calorische waarde als aardgas. Groengas heeft daarmee dezelfde kwaliteit als aardgas, en kan daarmee een duurzaam alternatief zijn.

Water als drijvende kracht 

Sander Mager, bestuurder van het waterschap: ‘Door de productie van groengas leveren we, vanuit één van onze kerntaken, een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie. En we zorgen ervoor dat we een grondstof maatschappelijk beschikbaar maken en inzetten waar het de meeste waarde toevoegt. Dit laat zien dat water een belangrijke en drijvende kracht is bij duurzame ontwikkeling.’ 

Exploitatie samen met marktpartij

Via een tussenpartij biedt het waterschap het groengas straks aan bij tankstations in de regio. Het gas kan ook worden ingezet om met name ‘oude wijken’ te verwarmen waar het minder makkelijk is om van het gas af te komen. Dit past in de ‘transitievisie Warmte’ van de gemeente Amsterdam. Het waterschap reserveert hiervoor straks 30% van het groengas.

Omdat het waterschap de kennis en kracht van de markt optimaal wil benutten vult het waterschap de bouw en exploitatie samen in met een marktpartij. In de overeenkomst met deze partij blijft het waterschap volledig eigenaar van de groengasinstallatie. 

De bouw van de groengasinstallatie zal in maart 2021 worden afgerond.  De installatie produceert straks ca. 9,7 miljoen m3 groengas per jaar. Het waterschap levert hiermee ongeveer 10% van het landelijk aanbod van groengas. Zo zijn we straks één van de grootste groengasproducenten van Nederland.

Berrybot Berry, de digitale assistent