Commissievergadering Ronde Hoep 13 september bijwonen?

Op 13 september vergadert de Commissie voor Advies over het plan Ronde Hoep als noodoverloopgebied.

De commissievergadering is een openbare vergadering en u heeft het recht van inspreken. Uw inspraak kan invloed hebben op het advies van de commissie aan het Dagelijks Bestuur.
Wilt u inspreken bij de commissievergadering? Meld u dan vooraf aan via ronde.hoep@waternet.nl
De vergadering begint om 19.30 uur. 

De locatie is het kantoor van het waterschap:

Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

U kunt de vergadering ook via https://agv.waterschapsinformatie.nl live volgen.

Nadat de commissie een advies heeft uitgebracht, stelt het Dagelijks Bestuur het ontwerp-projectplan vast en geeft het vrij voor de inspraak. Op het ontwerp-projectplan kunt u tijdens de inspraakperiode een zienswijze indienen. De inspraakperiode duurt 6 weken. 

Bij het projectplan horen ook de vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen en de beleidsregels voor gevolgschade. In het najaar organiseren we een bewonersavond waarop we de plannen toelichten. Wij nodigen u hier voor uit.