Voorbereidingskrediet

Op 17 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap geld vrijgemaakt voor De Ronde Hoep. Met het krediet dat nu beschikbaar is gesteld, zijn we in staat om gedetailleerd onderzoek uit te voeren en eventuele inrichtingsmaatregelen verder uit te werken.

Zo zijn wij in staat om een inrichtingsplan op te stellen met een hoog detailniveau. Voor u als bewoner betekent dit dat u vrij gedetailleerd weet wat er gaat gebeuren, zodat u zo nodig een zienswijze kunt indienen.