Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Vooruitblik 2016

Voor het komend jaar staat veel op de planning. Doel is om dit jaar aan het bestuur een inrichtingsplan voor te leggen.

Hieraan voorafgaand vindt o.a. het volgende onderzoek plaats:

Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek wordt om twee redenen uitgevoerd.

  1. om de draagkracht van de bodem in de Ronde Hoep te bepalen
  2. om de sterkte van de dijken te bepalen.

De draagkracht van de bodem is een belangrijk gegeven om te bepalen of en hoe dijkjes rondom de percelen gerealiseerd kunnen worden. De draagkracht is daarmee een bepalende factor voor het materiaal dat kan worden gebruikt en de vorm die een dijk kan aannemen. Tijdens een inundatie komt water aan de binnenkant tegen de dijk aan te staan. Dit beïnvloedt de sterkte van de dijk. Geotechnisch onderzoek moet uitwijzen hoe de sterkte van de dijk verandert bij een inundatie. We bepalen dus de veiligheid van de dijk in een situatie waarbij De Ronde Hoep onder water is gezet. De uitkomsten bepalen bijvoorbeeld of het transport van melk tijdens een inundatie nog steeds mogelijk is. Omdat er al veel gegevens bekend zijn uit eerdere onderzoeken, beginnen we met het analyseren van bestaande gegevens (archiefonderzoek). Ook nemen we de kennis van bewoners in de polder mee in het onderzoek. Onze bevindingen willen we graag met de Stichting Ronde Hoep en de LTO doorspreken. Wij houden u op de hoogte.

Ontwerpen

Dit jaar maken we schetsen van de waterstaatskundige werken zoals het 'inlaatwerk', een stuw en bescherming van het poldergemaal. Het 'inlaatwerk' is nodig om het water gecontroleerd de polder in te laten stromen; de stuw met een kerende hoogte van maximaal -1,90 m-NAP zal de wijk Benning beschermen. De schetsen worden daarna verder technisch uitgewerkt.

Calamiteitenplan, schaderegeling en project m.e.r.-procedure

Dit jaar:

  • geven we samen met de gemeente OuderAmstel en de veiligheidsregio invulling aan het calamiteitenplan De Ronde Hoep
  • ronden we de uitwerking van de schaderegeling af
  • starten we een project m.e.r.-procedure
Berrybot Berry, de digitale assistent