Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Ontwerp-dijkverbeteringsplan Nieuwe Wetering Zuidzijde vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 19 juli 2022 het ontwerp dijkverbeteringsplan de Nieuwe Wetering Zuidzijde vastgesteld. Vanaf dinsdag 2 augustus 2022 kunt u dit plan inzien. Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Dit noemen wij inspraak.

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan staat beschreven wat we gaan doen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen. Ook onderzoeken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de nabije omgeving. We houden rekening met de belangen van de bewoners in de buurt. U kunt het plan lezen via de website www.overheid.nl (U verlaat deze site).

Leggerwijziging

Omdat de dijk wordt verbeterd passen we de legger aan. De legger is een document waarin de vorm, afmeting of opbouw van de dijk is beschreven. Het is een officieel document. Het bestuur van het waterschap stelt het vast. In de legger staan de kern- en beschermingszones van de dijk opgeschreven. Voor elke zone is aangegeven wat er wel en niet mag op de dijk. In de Keur AGV 2019 kunt u dit na lezen.

De vorm en afmeting van de dijk en haar beschermingszone (de legger) stellen we opnieuw vast. Wat dit betekent staat beschreven in het dijkverbeteringsplan. Samen met het ontwerp-dijkverbeteringsplan gaat ook de legger ter inzage. Op beide documenten kunt u op hetzelfde moment reageren.

Vaststelling MER-beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan Nieuwe Wetering Zuidzijde is een Milieu Effecten Rapportage (MER)-beoordeling gemaakt. Hieruit blijkt dat het verbeteren van de dijk nabij de Nieuwe Wetering Zuidzijde geen belangrijke negatieve gevolgen heeft op het milieu. Het dagelijks bestuur heeft daarom een MER-beoordelingsbesluit vastgesteld. Hierin staat dat voor deze dijkverbetering geen milieueffectrapport hoeft te worden geschreven.

Tegen het MER-beoordelingsbesluit zelf is geen bezwaar of beroep mogelijk. U kunt wel een zienswijze over het MER-besluit indienen bij uw zienswijze over het ontwerp dijkverbeteringsplan.

Geef uw mening

U kunt het ontwerp dijkverbeteringsplan en de ontwerp leggerwijziging 6 weken lang inzien. Dat kan van dinsdag 2 augustus 2022 tot en met maandag 12 september 2022. Bent u het niet eens met (delen van) dit plan of de leggerwijziging? En bent u belanghebbende? Dan kunt u ons dat binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling laten weten. Dit noemen we een zienswijze.

Leg uit op welke punten u het niet eens bent met het plan en/of de leggerwijziging. En leg ook uit waarom. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze ontwerp dijkverbeteringsplan en/of leggerwijziging de Nieuwe Wetering Zuidzijde’. Zet in uw brief uw contactgegevens, de datum, en uw handtekening.

Stuur de zienswijze naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. Dagelijks bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wanneer u liever digitaal inspraak doet kan dit via de volgende link: https://www.agv.nl/inspraak (U verlaat deze site)

Wilt u uw zienswijze in een persoonlijk gesprek doorgeven? Bel dan naar de klantenservice van Waternet via 0900 9394 (optie 3) en vraag naar het projectteam Dijkverbetering Nieuwe Wetering Zuidzijde. Dan wordt er een afspraak gemaakt.

Vervolg

Na de periode van inspraak gaan we verder met het definitieve plan voor de dijkverbetering en leggerwijziging. Als er zienswijzen zijn binnen gekomen dan verwerken we deze waar nodig in het plan of de leggerwijziging. Daarna gaan het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging naar het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij beoordelen het en stellen het vast. Het definitieve plan en de leggerwijziging zijn 6 weken lang in te zien.

Berrybot Berry, de digitale assistent