Project

Dijkverbetering Nieuwe Wetering Zuidzijde

Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk aan de zuidoever van de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis verbeteren. De dijk aan de Nieuwe Wetering is (op sommige plaatsen) niet meer hoog genoeg en moet daarom verbeterd worden.

Welk deel van de dijk gaan we verbeteren?

De Nieuwe Wetering ligt in Nieuwersluis in de gemeente Stichtse Vecht. De watergang verbindt het Amsterdam Rijnkanaal met de Vecht. Onderdeel van de watergang is de verdedigingsgracht van fort Nieuwersluis. De dijk aan de zuidoever gaan we verbeteren. De dijk is 916 meter lang en beschermt de Polder het Honderd oost tegen het hoge water uit de Nieuwe Wetering. Zie onderstaande afbeelding.

Ligging dijktraject Zuidzijde Nieuwe Wetering V320

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijk Zuidzijde Nieuwe Wetering voldoet niet aan de veiligheidseisen. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verhoogd om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid tegen hoog water in de Nieuwe Wetering. Bovenop de nieuwe dijk zal na de verhoging het wandelpad van Natuurmonumenten weer terugkomen.

Van ontwerp-dijkverbeteringsplan naar defintief plan

19 juli is het ontwerp-dijkverbeteringsplan vastgesteld door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het ontwerp-dijkverbeteringsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage, van dinsdag 2 augustus 2022 tot en met maandag 12 september 2022. In deze periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening via www.agv.nl/inspraak geven op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Met die meningen bekijken we of we het dijkverbeteringsplan kunnen verbeteren. Vervolgens wordt het dijkverbeteringsplan voorgelegd aan het bestuur van het waterschap om definitief vast te stellen.

Wat maakt dit project bijzonder?

De dijk maakt onderdeel uit van het monumentale verdedigingswerk fort Nieuwersluis (rijksmonument). Het fort Nieuwersluis is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de zomer van 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Planning

19 juli 2022

Bestuur waterschap bespreekt ontwerp-dijkverbeteringsplan

20 juli 2022

Aanvraag Omgevingsvergunning 

30 augustus 2022

Inloopavond 19.00-21.00 uur Fort Nieuwersluis

November 2022

Bestuur waterschap bespreek definitief dijkverbeteringsplan

Eind 2022

Start uitvoering van de werkzaamheden

medio 2023

Oplevering dijkverbetering Nieuwe Wetering Zuidzijde

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes