Project

Groot onderhoud aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de Derde Bedijking West te Mijdrecht. We gaan het deel van de dijk ophogen dat begint bij de Kerkvaart ter hoogte van de Oude Spoorbaan tot aan waar de Hoofdweg overgaat in het Molenland. Delen van de volgende wegen liggen op de dijk: Westerlandweg, Hoofdweg en Schattekerkerweg (thv nr 3 en 5).

Kaartje groot onderhoud Derde Bedijking West in Mijdrecht.png

Wij werken samen met de gemeente De Ronde Venen. Samen willen we een veilige dijk en weg realiseren. Waternet gaat eerst aan de slag met de dijk: deze wordt opgehoogd. Als de dijk weer hoog genoeg is wordt een nieuwe asfaltweg aangelegd.

Groot onderhoud Derde Bedijking West Mijdrecht.png

Waarom moeten dijk en weg verbeterd worden?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijk Derde Bedijking West voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verhoogd om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid tegen hoog water. In samenwerking met de Gemeente wordt op verschillende plaatsen een nieuw wegdek aangelegd.

Wat betekenen de dijk- en wegverbetering voor u?

Als we de dijk gaan ophogen, dan moeten we ook het talud van de dijk aanvullen. We hebben dan ruimte naast de weg nodig om het talud netjes te kunnen afwerken. Verder zullen de werkzaamheden voor overlast zorgen. Bij het maken  van een uitvoeringsplan houden we hier rekening mee. Met bewoners en andere projecten stemmen we af om de bereikbaarheid te garanderen.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren in een onderhoudsplan. Met de bewoners en andere belanghebbenden zal het onderhoudsplan gedeeld worden. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes