Project

Dijkverbetering Geerkade-West

De dijk Geerkade-West is niet overal hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren.

dijk geerkade west

Op deze pagina staat informatie over de uitvoering van de dijkverbetering. Meer informatie over de planfase van dit project vindt u op de website van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.