Vervolg meedenksessies Rainproof pleinen

De meedenksessies krijgen binnenkort een vervolg. Dan laten we het ontwerp van de pleinen zien wat in samenspraak met de bewoners is ontstaan. De sessies vinden plaats in Café Blek, Waalstraat 48 van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Wanneer?
23 mei 2018: ontwerpsessie plein aan de Jekerstraat
24 mei 2018: ontwerpsessie Merwedeplein

In maart 2018 heeft Waternet een aantal sessies georganiseerd waarbij bewoners konden meedenken over het ‘Rainproof’ inrichten van het plein aan de Jekerstraat, Merwedeplein en de groenstrook langs de President Kennedylaan.

De ideeën die toen naar voren zijn gebracht, zijn uitgewerkt tot een ontwerp. Niet alle wensen konden we meenemen in het uiteindelijke ontwerp. Maar voor zover het mogelijk is hebben we rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Het plein aan de Jekerstraat, het Merwedeplein en de groenstrook langs de President Kennedylaan krijgen een waterbergende functie. Als er sprake is van een extreme wateroverlast door een hoosbui, dan kan het water via de straten naar deze pleinen stromen. Hier wordt het water dan tijdelijk opgevangen zodat het water op straat niet in de huizen stroomt.