Project

Nieuwe riolering Rivierenbuurt

In samenwerking met

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is namelijk in de loop der jaren verzakt. We vervangen de huidige riolering door grotere rioolbuizen met meer afvoermogelijkheden. Ook vervangen we de rioolbuizen die aansluiten op de woningen. Op de President Kennedylaan is een nieuw gemaal gebouwd.

Omdat de straten tijdens de werkzaamheden toch al opengebroken zijn, nemen wij meteen maatregelen om de buurt meer klimaatbestendig te maken.

 

 

Wat gaan we wanneer doen?

De werkzaamheden zijn in oktober 2018 begonnen. Volgens de huidige planning zijn we in 2022 klaar. Om de buurt zo bereikbaar mogelijk te houden voeren we het project in fases uit. 

U vindt hieronder een overzicht van de geplande werkzaamheden. 

Straat

begin:

eind:

Momenteel in uitvoering

Gemaal (kruispunt President Kennedylaan en Maasstraat)

Mei 2020

Oktober 2021

Maasstraat (tussen Rooseveltlaan – President Kennedylaan) Kijk hier naar het nieuwe ontwerp.

Augustus 2020

Augustus 2021

Maasstraat (tussen Rooseveltlaan en Niersstraat)

Mei 2021

December 2021

Niersstraat (tussen Maasstraat en Molenbeekstraat)
Kijk hier voor het nieuwe ontwerp

Mei 2021

December 2021

Op de planning:

Niersstraat (tussen Molenbeekstraat en Europaplein), en deel Dintelstraat

1ste kwartaal 2022

2de kwartaal 2022

Europaplein (tussen Rooseveltlaan en Niersstraat)

1ste kwartaal 2022

2de kwartaal 2022

Ventweg Rooseveltlaan (noordzijde) tussen Dintelstraat en Maasstraat

1ste kwartaal 2022

1ste kwartaal 2022

Groenstrook ventweg President Kennedylaan (tussen Maasstraat en Europaplein)

1ste kwartaal 2022

2de kwartaal 2022

Waalstraat (tussen Rooseveltlaan en Uiterwaardenstraat), inclusief deel Lekstraat

2de kwartaal 2022

4de kwartaal 2022

  

Overlast

Helaas brengt het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte overlast met zich mee. We willen de overlast voor u als bewoner of ondernemer zoveel mogelijk beperken. Wij combineren daarom onze werkzaamheden met die van andere partijen, zodat uw straat maar één keer open gebroken wordt. Liander vervangt voorafgaand aan onze werkzaamheden de gasleidingen en elektra kabels in uw straat. De gemeente Amsterdam werkt aan een verkeersveilige en toekomstbestendige ontwerp van uw straat. Nadat we onze werkzaamheden hebben afgerond richten wij uw straat volgens dit nieuwe ontwerp in. 

Kijk ook naar de uitzending van  AT5.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

 

Nieuw gemaal

We hebben op de hoek van de President Kennedylaan- Maasstraat een nieuw rioolgemaal gebouwd waarop het hoofdriool aansluit. Samen met de gemeente is de nieuwe plek bepaald. De capaciteit van het huidige gemaal in het Beatrixpark is beperkt. Het nieuwe gemaal kan meer water aan en dit zorgt ervoor dat ook in de toekomst het gemaal water goed kan blijven afvoeren. Bij het ontwerp van het gemaal hebben we rekening gehouden met de architectuur van de “Amsterdamse School” die zo kenmerkend is voor de buurt. De nieuwe locatie van het gemaal past ook in het plan Berlage. Het gemaal is in augustus van 2021 klaar.

Impressie van het gemaal.

 
Klimaatbestendige buurt

Impressie van regenbestendig plein

De Rivierenbuurt is één van de buurten in Amsterdam waar na extreme hoosbuien wateroverlast ontstaat. Ook kan de temperatuur in droge, hete perioden extreme waarden aannemen en kan het grondwaterpeil lager komen te staan. Daarom nemen we maatregelenom de buurt meer klimaatbestendig te maken:

  • Zo houden we bij het opnieuw bestraten rekening met een goede waterafvoer naar plekken waar we het water tijdelijk kunnen opslaan. Zo wordt het water onder andere afgevoerd naar het Europaplein, Merwedeplein, de groenstrook in de President Kennedylaan en de parkeervakken in de Rooseveltlaan vlak bij het Europaplein.
  • De bestrating wordt waterdoorlatend. Dit doen we door het asfalt te vervangen door klinkers en in de trottoirs nieuwe tegels te leggen.
  • Onder de trambaan in de Rooseveltaan hebben we een waterberging aangebracht.   De berging onder de trambaan is een proef waarbij we de grondwaterstand proberen te reguleren.Ook planten we extra bomen = en richten we groenstroken zo in dat het overtollige water tijdelijk kan worden opgevangen. Het water zakt daarna weer terug in de bodem.  

Wat kunt u doen?

Ook u kunt maatregelen nemen om de Rivierenbuurt meer klimaatbestendig te maken. U kunt bijvoorbeeld de tegels in uw tuin vervangen door groen zodat er meer mogelijkheden zijn voor de opvang van water, u kunt een geveltuintje aanleggen of bijvoorbeeld een regenton aanschaffen. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie vindt u op www.rainproof.nl.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

  • De straten worden in fases opgebroken. U kunt dan tijdelijk uw straat niet inrijden met de auto. U kunt uw woning wel altijd te voet of per fiets bereiken. Ook nood- en hulpdiensten kunnen altijd uw straat inrijden.
  • Het verkeer wordt via verschillende omleidingsroutes omgeleid.
  • We proberen de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Er kan tijdelijk geluidshinder ontstaan bijvoorbeeld wanneer we damwanden drukken of pallen in de grond aanbrengen.
  • Tram en bus worden omgeleid. Kijk voor meer informatie over de gewijzigde dienstregeling op de site van GVB.
  • Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gebruik blijven maken van uw toilet, douche, vaatwasser en wasmachine. 
  • Winkels zijn ten allen tijden bereikbaar per voet of met de fiets.

Contact

Ervaart u overlast van de werkzaamheden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Simone Mark, omgevingsmanager van de BAM. Download de BAM infra Bouwapp om op de hoogte te blijven van het project.  

Heeft u algemene vragen over het gemaal, wateroverlast of riolering in de Rivierenbuurt?
Neem dan contact op met Daphne Barnas, omgevingsmanager van Waternet via rivierenbuurt@waternet.nl.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Blijf op de hoogte