Project

Nieuwe riolering Rivierenbuurt

Wordt aan gewerkt

In samenwerking met

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) gaan we de riolering vervangen. Het riool is namelijk in de loop der jaren verzakt. We vervangen de huidige riolering door grotere rioolbuizen met meer afvoermogelijkheden. Ook is de afvoercapaciteit van het huidige gemaal beperkt. Daarom bouwen we een nieuw gemaal op een andere plek. Naast het hoofdriool vervangen we ook de riolen die afvoeren naar dit hoofdriool en we vervangen de rioolbuizen die op uw huis aansluiten. Omdat de straten tijdens de werkzaamheden toch al opengebroken zijn, nemen wij meteen maatregelen om de buurt meer klimaatbestendig te maken.

 

 

Wat gaan we wanneer doen?

De werkzaamheden zijn in oktober 2018 begonnen. Volgens de huidige planning zijn we in 2022 klaar. We voeren het werk in fases uit zodat de buurt bereikbaar blijft. 

De werkzaamheden vinden in onderstaande straten plaats: 

Waalstraat tussen Biesboschstraat en Churchilllaan (februari 2020 - september 2020)
De afgelopen maanden hebben wij de riolering en het drinkwaterleiding in de Waalstraat (tussen Rooseveltlaan en Churchilllaan) vervangen. Momenteel werken wij aan het bestraten van het laatste deel van de Waalstraat, tussen de Biesboschstraat en de Churchilllaan. We verwachten de werkzaamheden begin september 2020 in dit deel volledig te hebben afgerond. 

Jekerstraat (april 2020 - maart 2021)
In de Jekerstraat vervangen wij de riolering en de drinkwaterleiding in drie fases. Wij richten de Jekerstraat in als eenrichtingsweg.

Maasstraat tussen Rooseveltlaan en President Kennedylaan (augustus 2020 – mei 2021)
Eind augustus 2020 start Liander met het vervangen van de gasleidingen en elektrakabels in de Maasstraat (tussen de Rooseveltlaan en President Kennedylaan). Hierna werken wij verder aan het vervangen van de riolering en de drinkwaterleiding. Wij richten de straat opnieuw in. 

Overige planning
In het najaar van 2020 voeren wij werkzaamheden uit in de zuidelijke ventweg van de Rooseveltlaan (tussen de Maasstraat en de Dintelstraat).

In 2021 werken wij verder in de President Kennedylaan, Maasstraat noordzijde, noordelijke ventweg Rooseveltlaan (tussen de Maasstraat en de Dintelstraat) en de Nierstraat (tussen Maastraat en Dintelstraat).

Vanaf eind 2021/ begin 2022 vervangen wij de riolering en de drinkwaterleiding in de Nierstraat (tussen Dintelstraat en Europaplein), Waalstraat zuidzijde (tussen Rooseveltlaan en Uiterwaardenstraat) en het Europaplein. Eind 2022 verwachten wij alle werkzaamheden afgerond te hebben.

 

 

De werkzaamheden worden door aannemer BAM uitgevoerd. Download de BAM infra Bouwapp om op de hoogte te blijven van het project.

Overlast

Helaas brengt het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte overlast met zich mee. We willen de overlast voor u als bewoner of ondernemer zoveel mogelijk beperken. Wij combineren daarom onze werkzaamheden met die van andere partijen, zodat uw straat maar één keer open gebroken wordt. Liander vervangt voorafgaand aan onze werkzaamheden de gasleidingen en elektra kabels in uw straat. De gemeente Amsterdam werkt aan een verkeersveilige en toekomstbestendige ontwerp van uw straat. Nadat we onze werkzaamheden hebben afgerond richten wij uw straat volgens dit nieuwe ontwerp in. 

Kijk ook naar de uitzending van  AT5.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

 

Nieuw gemaal

We bouwen een nieuw rioolgemaal waarop het hoofdriool aansluit. De capaciteit van het huidige gemaal is beperkt. Daarom bouwen we een nieuw gemaal zodat het riool het afvalwater ook in de toekomst goed blijft afvoeren. Het huidige gemaal staat in het Beatrixpark, het nieuwe gemaal komt op een andere locatie, namelijk op de President Kennedylaan ter hoogte van de Maasstraat. Dit is vlak naast het pleintje met het beeld van President Kennedy. We hebben samen met de gemeente Amsterdam gekeken naar de juiste plek. Zowel vanuit een technisch oogpunt als ook vanuit het effect op de omgeving. Bij het ontwerp van het gemaal hebben we dan ook rekening gehouden met de architectuur van de “Amsterdamse School” die zo kenmerkend is voor uw buurt. Deze locatie van het gemaal past ook in het plan Berlage.

 Impressie van het gemaal.

 Planning werkzaamheden bouw gemaal

Mei 2020

Start voorbereidende werkzaamheden

 

Start aanleg bouwkuip

Augustus 2020

Bouw van het gemaal in de bouwkuip (kleiner werkvak, ventweg weer grotendeels bereikbaar)

Mei 2021

Werkzaamheden gereed

Regenbestendige buurt

 Impressie van regenbestendig plein

De Rivierenbuurt is één van de buurten in Amsterdam waar na extreme hoosbuien wateroverlast ontstaat. En in droge hete perioden kan de temperatuur extreme waarden aannemen en kan het grondwaterpeil lager komen te staan. Daarom willen we een aantal maatregelen nemen om de buurt meer klimaatbestendig te maken.

Zo houden we bij het opnieuw bestraten rekening met een goede waterafvoer naar plekken waar we het water tijdelijk kunnen bergen. Zo wordt het water onder andere afgevoerd naar het Europaplein, Merwedeplein, de groenstrook in de President Kennedylaan en de parkeervakken in de Rooseveltlaan vlak bij het Europaplein. De bestrating wordt waterdoorlatend. Asfalt vervangen we door klinkers en in de trottoirs leggen we nieuwe tegels.
Ook hebben wij onder de trambaan in de Rooseveltaan een waterberging aangebracht.  De berging is nog niet in gebruik omdat we nu nog onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat de berging dichtslibt door o.a. bladval. De berging onder de trambaan is een proef waarbij we ook de grondwaterstand proberen te reguleren.

We planten extra bomen waar het kan en groenstroken richten wij zo in dat het overtollige water tijdelijk kan worden opgevangen. Het water infiltreert daarna weer terug in de bodem. 

 Zelf ‘rainproof’ maatregelen nemen

Waternet neemt maatregelen op straat, maar daarmee voorkomen we niet alle wateroverlast.U kunt als bewoner ook zelf maatregelen nemen door bijvoorbeeld uw tuin anders in te richten, een geveltuintje aan te leggen of een regenton aan te schaffen. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie vindt u op www.rainproof.nl

Wat betekent dit voor u?

  • De straten worden in fases opgebroken. U kunt dan tijdelijk uw straat niet inrijden. U kunt uw woning wel altijd te voet of per fiets bereiken. Ook nood- en hulpdiensten kunnen altijd uw straat inrijden.
  • Er ontstaat verkeersoverlast doordat we het bestemmingsverkeer omleiden.
  • Er ontstaat geluidshinder door het heien van palen en trillen van damwanden voor het aanleggen van het hoofdriool. Ook kunt u hinder ervaren van het transport van groot materieel.
  • Tram en bus worden omgeleid.
  • Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gebruik blijven maken van uw toilet, douche, vaatwasser en wasmachine. 

Alternatieve routes openbaar vervoer

U vindt de gewijzigde dienstregeling voor tram en bussen op de site van het GVB 

Klachten?

Ervaart u overlast van de werkzaamheden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Simone Mark, omgevingsmanager van de BAM via rivierenbuurt@bam.com

Heeft u algemene vragen over het gemaal, wateroverlast of riolering in de Rivierenbuurt?
Neem dan contact op met Peter Waal Malefijt, omgevingsmanager van Waternet via rivierenbuurt@waternet.nl

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Blijf op de hoogte