Project

Onderhoud Brug Driemond

Wordt aan gewerkt

De brug en sluis in Driemond (bouw: anno 1937) is verouderd. Er zijn veel storingen en het verkeer is groter en zwaarder dan 50 jaar geleden. Daarom voert Waternet in 2022/2023 groot onderhoud uit.

brug Driemond

Wat gaat er gebeuren? 

De brug wordt 1-op-1 vervangen. Dit betekent dat de vormgeving van de brug, zoals we het nu kennen, blijft bestaan. Om het ook toekomstbestendig te maken wordt de fundering en het brugdek versterkt. Daarnaast worden de twee sluisdeuren gerenoveerd.  

Waternet werkt aan een centrale objectenbediening (COB). De brug wordt na de werkzaamheden hierop aangesloten. In de toekomst wordt de opening en sluiting van de brug georganiseerd vanuit de centrale aan de Amstel. Dit betekent dat het bekende brugbedieningshuisje zal verdwijnen 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Impressie van de nieuwe brug  

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de brug uitgewerkt en gereedSamen met de aannemer vertalen wij het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp (DO).  

Onderstaande foto’s geven een beeld van de nieuwe situatie na afronding van de werkzaamheden 

impressie nieuwe brug

Tijdelijke maatregelen  

Tijdens de werkzaamheden is de brug volledig afgesloten. Dit geldt zowel voor vaartuigen als voor voertuigen, fietsers en voetgangers. Vaartuigen (beroeps- en pleziervaart) leiden wij tijdelijk om. Voor hulp- en nooddiensten, auto’s, fietsers en voetgangers plaatsen wij een tijdelijke brug. Zo blijft het noordelijke en zuidelijke deel van Driemond altijd verbonden en bereikbaar. De tijdelijke brug heeft twee rijbanen en aan beide kanten een afgeschermde strook voor voetgangers en fietsers. Hiermee zorgen we voor een veilige oversteekroute.  

Voor uitzonderlijk groot vervoer (vrachtwagens met trailers en landbouwvoertuigen met een grote aanhangwagen) stellen wij een omleidingsroute in. De bocht van en naar de tijdelijke brug is te krap voor deze voertuigen.  

 tijdelijke brug

Planning van de werkzaamheden 

De meeste werkzaamheden worden buiten het vaarseizoen uitgevoerd. Verwachting is in de winter van 2022/2023. Op dit moment bekijken wij of we een deel van de werkzaamheden eerder kunnen uitvoeren. Dit zal in de winter van 2021/2022 plaatsvinden.  

Samenwerking 

Naast het onderhoud aan de brug en sluis vinden meer werkzaamheden plaats in Driemond.  

  1. De gemeente Amsterdam voert groot onderhoud uit aan de openbare ruimte 

  1. Waternet werkt nauw met de gemeente samen om de riolering in Driemond te vervangen 

  1. Daarnaast werkt Waternet aan het verhogen van de Stammerdijk 

Regelmatig is er contact en overleg tussen de verschillende projecten met als doel de overlast voor u zo klein mogelijk te houden.  

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar brugensluisdriemond@waternet.nl. Of neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met Lisanne Retèl, omgevingsmanager via 06 1357 7965.