Project

Onderhoud Brug Driemond

Vanwege verschillende ontwikkelingen (onder andere wijzigingen in het project, verhoging prijzen en lange levertijden materialen / grondstoffen) moeten wij u helaas mededelen dat de geplande renovatie aan de brug en de sluis niet zal plaatsvinden in 2022. Wij verwachten in 2023 te starten met de eerste werkzaamheden.

Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina bij "Blijf op de hoogte".

 

Onderhoud brug- en sluiscomplex Driemond  

De brug en sluis in Driemond (bouw: anno 1937) is verouderd. Er zijn veel storingen en het verkeer is groter en ontwikkeld dan 50 jaar geleden. Daarom voert Waternet in 2022/2023 groot onderhoud uit. Het doel is om de brug helemaal te renoveren, zodat hij toekomstbestendig is en weer 50 jaar mee kan.

   

De werkzaamheden aan het brug- en sluiscomplex 

De brug wordt 1-op-1 vervangen. Dit omvat dat de vormgeving van de brug, zoals we deze nu kennen, blijft bestaan. We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

  • We maken de brug sterker en toekomstbestendig voor het verkeer;
  • Wij hebben de technische installaties vervangen;
  • We passen de indeling van het brugdek aan. 

Daarnaast krijgt de brug zijn kleur terug: donkergroen. Wij geven u alvast een indruk van hoe de nieuwe komen te zien.

Daarnaast voeren wij groot onderhoud uit aan de sluis. Zo worden betonreparaties aan de sluiskolk uitgevoerd, worden de sluisdeuren opgeknapt en komen er nieuwe drenkelingtrappen.

Waternet werkt aan een centrale objectenbediening (COB). het COB klaar is, wordt de brug hier aangesloten. In de toekomst wordt de opening en sluiting van de brug georganiseerd vanuit de centrale aan de Amstel. Dit bevat dat bekende brugbedieningshuisje in de toekomst zal verdwijnen.

Planning 

In nauwe samenwerking met de overige projecten in de omgeving en de aannemer maken we een nieuwe planning. Als de nieuwe planning klaar is, en bekend is wanneer we werkzaamheden kunnen uitvoeren, delen wij dit met de omgeving en plaatsen wij de nieuwe planning op deze website. Wij verwachten in 2023 te kunnen starten met de werkzaamheden.

Andere werkzaamheden in Driemond

Naast het onderhoud aan de brug en sluis vinden meer werkzaamheden plaats in Driemond: 

Om de overlast voor u zo klein mogelijk te houden en de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten is er regelmatig contact en overleg tussen de verschillende projectteams.