Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

PWN, Vitens en Waternet verkennen in ‘t Gooi oplossing voor tekort aan drinkwater

Wordt aan gewerkt

De vraag naar drinkwater stijgt, ook in en rond ‘t Gooi. Waternet onderzoekt samen met drinkwaterbedrijven PWN, Vitens (die ook drinkwater leveren of produceren in en rond 't Gooi) hoe we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de vraag naar drinkwater. Hierbij verkennen we verschillende bronnen en technieken.

• 4. DEF. wie wat waar.jpg

Toenemende vraag naar drinkwater in 2035

De vraag naar drinkwater stijgt doordat de bevolking groeit, de economische activiteit toeneemt, de temperatuur stijgt en periodes van droogte toenemen. De huidige drinkwaterproductie is niet voldoende om aan de verwachte vraag in 2035 te voldoen. Daarom zijn nieuwe bronnen nodig. Hiervoor onderzoeken PWN, Vitens en Waternet aanvullende drinkwaterbronnen in de regio. Denk hierbij aan het Gooimeer, het Eemmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarbij wordt ook onderzocht hoe de drinkwaterproductie en eventuele buffer kunnen bijdragen aan de waterhuishouding en natuur in ‘t Gooi. Het doel is een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening waar we ondanks klimaatverandering op kunnen bouwen.

Samen verkennen

Om een compleet beeld te vormen vanuit verschillende belangen en invalshoeken betrekken de drie waterbedrijven verschillende partijen zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, natuurorganisaties en LTO. Met hen wordt onder andere de impact op de waterhuishouding en natuur uitgebreid in kaart gebracht zodat dit meegenomen kan worden in de besluitvorming. Het onderzoek zit nu in de verkennende fase waarin de volgende onderdelen worden onderzocht:

  1. Van welk water kan het best drinkwater worden gemaakt (het Gooimeer, Eemmeer of het Amsterdam-Rijnkanaal).
  2. Hoe kan dit oppervlaktewater het best gezuiverd worden?
  3. Kan het gezuiverde water in de bodem worden opgeslagen als buffer voor tijden van slechte oppervlaktewaterkwaliteit en droogte?

Besluit en vervolg

Eind 2023 hebben de directies van PWN, Vitens en Waternet besloten dat zij een vervolg willen geven aan de verkenningsfase van WAAG.

De komende 2 jaar gaan de drie drinkwaterbedrijven onderzoeken wat de beste manier is om meer drinkwater te maken in het Gooi. In samenwerking met de verschillende betrokken partijen worden aanvullende onderzoeken gedaan om dit uit te zoeken. Zo wordt verder onderzocht van welk water we het beste drinkwater kunnen maken: water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, Gooimeer of Eemmeer en hoe we dat het beste kunnen maken. Ook onderzoeken de drinkwaterbedrijven hoe deze uitbreiding van de drinkwaterproductie op nog een andere manier kan bijdragen aan de omgeving en of er aantrekkelijke combinaties zijn te maken met andere werkzaamheden. In deze periode worden ook inwoners, belangengroepen en volksvertegenwoordigers betrokken.

Vervolgens worden verschillende fases doorlopen: van planuitwerking, vergunningsprocedures, definitief ontwerp, aanbesteding tot de uiteindelijke bouw van een waterzuivering en aanleg van leidingen.

Als alles voorspoedig verloopt, dan stroomt het eerste water van deze samenwerking in 2035 uit de kraan.

Andere projecten in de buurt

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent