Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Watergebiedsplan Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

Afgerond project

Er is een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder. Waternet stelt namens het waterschap de verschillende waterpeilen in. En we nemen maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Ook zorgen we dat het water beter kan doorstromen, en dat het beter afgevoerd wordt.

De Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg was ooit een meer. Het water is aan het eind van de 19e eeuw weggepompt. Zo ontstond een polder. Midden in de polder liggen veel woningen en bedrijven. De rand bestaat vooral uit agrarisch- en natuurgebied. De Meeruiterdijkse polder ligt ten zuiden van de Horstermeerpolder en bestaat vooral uit agrarisch gebied.

Peilbesluit

Voor natuur is een ander waterpeil nodig dan voor woningen of andere gebouwen. Daarom zijn er in de Horstermeerpolder verschillende waterpeilen.  Het doel van het peilbesluit was het vastleggen van de huidige situatie van de peilen en de peilgebieden. Ook zijn er maatregelen uitgewerkt voor eenmalig groot onderhoud van het watersysteem.

Wat gaan we doen?

We nemen maatregelen om de waterpeilen volgens het peilbesluit in te stellen. Ook passen we het Horstermeergemaal aan.

Aanpassen Horstermeergemaal

We passen het gemaal aan om te zorgen dat het waterpeil minder verandert. Deze werkzaamheden hebben we in 2016 al voorbereid. Nu vragen we hier de juiste vergunningen voor aan. En we zijn op zoek naar een aannemer die het werk straks uitvoert.

Water in de polder

We nemen een aantal maatregelen in de polder om de juiste peilen in te stellen. We vervangen of plaatsen stuwen, dammen en duikers. Ook zijn maatregelen nodig om de waterhuishouding te verbeteren. Daarom verbreden we sommige sloten en verwijderen we stuwen. Het water kan dan beter doorstromen. Ook plaatsen we extra peilschalen in de polder. We kunnen de waterpeilen dan goed in de gaten houden. Deze werkzaamheden voeren we in 2018 uit. Daarna kunnen we de waterpeilen instellen.

Wat merkt u er van?

Moeten er werkzaamheden op uw perceel plaatsvinden? Dan nemen we ruim van te voren persoonlijk contact met u op om afspraken te maken.

Wat levert het op?

Na 2018 zijn de werkzaamheden klaar. Het water in de polder is dan weer op orde en kan weer jaren mee.

Planning

  • Gemaal Horstermeerpolder: De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2017. Het werk duurt tot in 2018. Het gemaal blijft tijdens het aanpassen gewoon werken.
  • Instellen waterpeilen: we bereiden de werkzaamheden in het voorjaar van 2017 voor. In 2018 voeren we deze uit zodat we de nieuwe waterpeilen kunnen instellen.

Meer weten?

Hebt u vragen over de aanpassing van het Horstermeergemaal? Neem dan contact op met de klantenservice van Waternet via tel. 0900 9394. En vraag naar Tom Meijerink. Hebt u vragen over de maatregelen voor het instellen van de waterpeilen? Vraag dan naar Maarten Wensing.

Tegelijk met dit project werken we ook aan de dijkverbetering Horstermeer-zuid. Daarbij verhogen we een stuk dijk tussen de Meeruiterdijkse polder en het natuurgebied De Put. En gebruiken we een bestaande dijk langs het Hilversumskanaal.

Andere projecten in de buurt

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

Het gebied rond de Loenderveense Plas is door de Europese Unie aangewezen als Natura2000 gebied. De Gemeente Amsterdam is eigenaar van dit gebied. En ...

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent