Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Drones – nieuwe projecten

Meervoudige inzet
04 mei 2020

Met drones kunnen we onze assets inspecteren. Met drones kunnen we gevels inspecteren en daken controleren op lekkages. Ook is een efficiënte manier om zonnepanelen te controleren op mogelijke defecten. Samen met Natuurmonumenten en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN) hebben we een monitoring uitgevoerd bij het Naardermeer om de mate van inundatie bij twee verschillende waterpeilen in beeld te brengen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een kaart waarop is te zien welke percelen inunderen bij een hoger waterpeil. De vluchten voor de nulmeting zijn uitgevoerd, waarbij circa 5000 foto’s zijn geschoten en 140 kilometer in de lucht is afgelegd. Verder zijn we al een aantal jaren bezig om de kwelstromen in verschillende delen van ons beheersgebied in beeld te brengen aan de hand van warmtebeelden.

Drone vliegt op waterstof 

In 2019 werd de waterstofdrone gepresenteerd. Met de huidige drones vliegen we ongeveer 15 tot 20 minuten. Dit is een beperkende factor als langer in de lucht gebleven moet worden of als grote gebieden moeten worden ingevlogen, zoals dijktracés. We willen een drone laten vliegen op een waterstofcel. Hiermee zou de tijd in de lucht kunnen worden verlengd tot ongeveer een uur!  

 

Wijziging handboek 

Met ingang van de zomer 2020 wordt de nationale regelgeving voor drones vervangen door Europese regelgeving. Om toekomstbestendig te zijn hebben we ons huidige handboek laten aanpassen. Hierdoor beschikken we nu over nagenoeg alle ontheffingen die we als ROC-houder kunnen hebben. Van deze ‘oude’ ontheffingen kunnen we de komende twee jaar gedurende de transitieperiode nog gebruikmaken. Hierdoor kunnen we ons focussen op een goede uitvoering van de projecten en parallel daaraan de veranderingen wat betreft wet- en regelgeving doorvoeren. 

Deelname Amsterdam Drone Week 

Afgelopen december vond de tweede editie van de Amsterdam Drone Week plaats in de RAI. Hier heeft Waternet meerdere presentaties gegeven en kennis uitgewisseld met een groot aantal verschillende partijen. De aanwezigheid op deze beurs en alle activiteiten die er omheen georganiseerd waren heeft er voor gezorgd dat we in gesprek zijn geraakt met interessante partijen, die ons verder kunnen helpen. Ook zijn we op de hoogte van de laatste trends en werd opnieuw bevestigd dat de ‘dronemarkt’ een groeiende, maar inmiddels volwassen markt is met enorm veel potentie! Voor verdere toelichting of informatie, of als je zelf een idee hebt hoe onze drones kunnen bijdragen aan de werkprocessen van Waternet, kun je met ons contact opnemen via [email protected]. 

Nick Cornelissen Robotica & Remote Sensing Specialist

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent