Sensoren in de gracht

Meten van de waterkwaliteit
04 juli 2019

De waterkwaliteit in de Amsterdamse grachten meten wij met sensoren op vaste plaatsen in de stad en met sensoren op de nautische inspectieboot Waterspreeuw (WN10). Alle sensoren zijn medio 2019 na acht jaar vervangen. Bovendien is op de Waterspreeuw tijdelijk een LED-IF-sensor geplaatst van de Amerikaanse universiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT) uit Boston voor aanvullende waterkwaliteitsmetingen.

Diverse nieuwe sensoren in de stad en op de Waterspreeuw meten continu meerdere waterkwaliteitsparameters, zoals geleidbaarheid (EGV), zuurstofconcentratie, temperatuur en chloride. Bovendien kan de sensor op de Waterspreeuw blauwe en groene algen meten. Als deze sensor op de inspectieboot goed blijft werken, wordt hij mogelijk ook op andere plekken in ons gebied geplaatst.

Op de Waterspreeuw met sensoren


De sensor van het MIT, de LED-IF-sensor (Light Emitting Diode Induced Fluorescence-sensor, is een instrument dat de fluorescentie (absorptie en verstrooiing van specifieke golflengten van licht) meet en een groot meetbereik heeft. Hierdoor kan de sensor behalve algen ook organische stoffen meten, zoals bijvoorbeeld olieresten. Verwacht wordt dat deze sensor een zeer breed spectrum van verschillende algensoorten zal onderscheiden.

Door de combinatie van sensoren op vaste plaatsen in de stad en op de boot krijgen we een goed beeld van de oppervlaktewaterkwaliteit in de hele stad. Ook biedt het mogelijkheden om onze waterkwaliteitsmodellen verder te verbeteren. Het gaat om een mooie samenwerking tussen Waternet en het MIT Boston.

Meer weten?
Voor meer informatie neem contact op met:
Marcel van der Blom voor informatie over sensoren
Maarten Ouboter voor informatie over de waterkwaliteit
Mike Moerman voor informatie over Nautisch Toezicht
Alex van der Helm voor informatie over de samenwerking met het MIT

Alex van der Helm Trekker Datalab