Hoogte- en volumebepaling

Inzet drones
19 september 2019

Waternet heeft samen met GeoZICHT Droneprojecten een pilotproject uitgevoerd om de mogelijkheden in kaart te brengen voor de inzet van drones bij een dijkophogingstraject. Dit pilotproject dient om de meerwaarde aan te tonen van de drone-inzet en van de kwaliteit die daarmee kan worden bereikt.

Uitvoering

Op 15 november 2018 vond de eerste vlucht – de nulmeting – plaats van de Joodse Kade bij Muiderberg en op 5 december 2018 de tweede – de meting na de ophoging. Tijdens deze twee vluchten zijn heel veel foto’s gemaakt, die vervolgens aan elkaar zijn ‘geplakt’ tot één grote foto, waarna een 3D-model kon worden gegenereerd.

Kwaliteitsrapportage

Voor de oplevering van de eindproducten is een aantal exports gemaakt zoals een orthofoto, een puntenwolk en hoogtemodellen. Ook is een aantal paspunten niet meegenomen in de correctie, om te kunnen controleren hoeveel het model afwijkt. Hiervoor is een kwaliteitsrapportage gemaakt, waarmee de accuratesse van de modellen wordt aangetoond ten opzichte van de GPS-baak.

Resultaat na ophoging Joodse Kade

Resultaten

Met behulp van de verschillende 3D-modellen was het mogelijk om een verschilkaart te creëren waarop zichtbaar is op welke plekken te veel en te weinig grond is aangebracht. Ook was het mogelijk om een verschilberekening te maken van het aanlegmodel ten opzichte van het 3D-model van de opgehoogde dijk. Het is een erg interessante methode met veel potentie.

De (eenvoudige) mogelijkheid om een dwarsdoornede te maken van de modellen (nulmeting: rood, aanlegmodel: groen, meting na ophoging: blauw).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inzet van drones bij ons werk? Neem dan contact op met het drone team via drone@waternet.nl.

 

Nick Cornelissen Robotica & Remote Sensing Specialist