Inzet van drones

Implementatie bij Waternet
13 september 2019

Steeds meer bedrijven zetten de laatste jaren drones in. In 2019 ligt de focus bij Waternet op de implementatie van drones. Daarvoor hebben we dit jaar de samenwerking opgezocht met externe partijen. Ook hebben we de toepassing van een multispectrale sensor verkend en hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht voor een nieuwe innovatie: de waterstofdrone.

Samenwerken

Innoveren doe je samen. Daarom zijn we ook in 2019 samenwerkingen aangegaan met externe partijen, zoals de gemeente, marktpartijen, muskusrattenbeheer etc. 

Urban Air Mobility

Recent is Waternet aangesloten als stakeholder bij het Urban Air Mobility Demonstrator-project van de gemeente Amsterdam. Dit is een Europees initiatief voor het verkennen van potentiële innovaties met drone-technologie binnen stedelijk gebied. Amsterdam heeft zich eind 2018 tijdens Amsterdam Drone Week in de RAI gecommitteerd aan het verkennen en ontwikkelen van drone-gerelateerde innovaties en deze te implementeren als ze relevant zijn. Andere deelnemers aan dit project zijn onder andere de Johan Cruijff ArenA, het GVB, Schiphol, de Rabobank en de RAI. Zie ook deze link.

Multispectrale sensor

Diverse onderdelen van Waternet hebben belangstelling voor het inwinnen van multispectrale data. Na een verkenning is, in overleg met verschillende specialisten binnen Waternet, de beste sensor gekozen voor het inwinnen van multispectrale data. Multispectrale sensoren verzamelen data van de lichtreflectie van objecten buiten de normale zichtbare frequenties. Terwijl een gewone visuele sensor (camera) alleen licht verzamelt in rode, groene en blauwe golflengten zijn multispectrale sensoren in staat om licht in verschillende frequenties te verzamelen, ook buiten het zichtbare spectrum. Daarmee komt informatie vrij die normaal niet wordt waargenomen. Een mooi voorbeeld waarmee we dit duidelijk kunnen maken is dat bijvoorbeeld bijen bloemen heel anders zien dan mensen. Door op een andere manier data in te winnen kunnen er meer interessante zaken naar voren komen waar men voorheen niet van op de hoogte was.   

Multispectrale sensor

Verschillende soorten data

Een multispectrale sensor kan uitkomst bieden bij het monitoren van dijken (scheurvorming, vernatting en verdroging), bij het opsporen van drijfvuil in het AGV-gebied, bij het opsporen van kwel in het land, bij ecologische projecten etc. Na het gebruik van foto’s, video’s en thermische gegevens is het inwinnen van multispectrale data een logische vervolgstap voor het uitbreiden van de mogelijkheden van remote sensing.

De waterstofdrone

Recent zijn de mogelijkheden verkend om een drone te laten vliegen op waterstof, door gebruik te maken van  reeds op de markt verkrijgbare onderdelen. Hierbij wordt er een waterstofcel gemonteerd op een drone inclusief een kleine tank met waterstof. Wanneer de huidige accu’s worden vervangen kunnen de drones tot wel twee uur in de lucht blijven, een hele verbetering ten opzichte van de huidige vliegtijd van maximaal ongeveer 20 minuten.

Drone met waterstofcel

Andere toepassingen waterstof

Door op kleine schaal ervaring op te doen met het gebruik van waterstof willen we de kansen en uitdagingen in kaart brengen. Bovendien willen we de mogelijkheden in kaart brengen om waterstof op verschillende manieren in het bedrijf toe te passen voor bijvoorbeeld opslag van energie, gebruik als brandstof et cetera. Heb je ideeën, laat het ons dan vooral weten!

Nick Cornelissen Robotica & Remote Sensing Specialist