CitySports

Waterbergend kunstgrasveld
19 februari 2020

In de stad worden de natuurgrasvelden massaal vervangen door kunstgrasvelden, omdat die continu bespeelbaar zijn, niet hoeven te worden gemaaid en omdat ze minder beregening nodig hebben. Nadelen zijn dat het regenwater er snel van wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater mét de uitspoelende stoffen van het veld, waardoor de wateroverlast toeneemt en de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert. Ook kunnen de velden in de volle zon te heet worden om er op te kunnen blijven spelen. Bij het kunstgrasveld CitySports wordt het regenwater niet afgevoerd, maar wordt het vastgehouden en blijft het beschikbaar voor verdamping en dus voor koeling van het veld.

Projectomschrijving

Bij dit project wordt het regenwater tijdelijk geïnfiltreerd in een holle fundering direct onder het sportveld (met sturing van het waterniveau op basis van de weersvoorspelling) en capillair (via fijne buisjes) teruggevoerd naar het oppervlak voor verdamping. Een dergelijk systeem levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en klimaatrobuuste stedelijke leefomgeving. Het bergen van overtollig regenwater levert de volgende voordelen op:

  • Wateroverlast wordt tegengegaan
  • De uitspoeling van het veld naar oppervlakte- en/of grondwater vermindert
  • Door de verdamping van het ge├»nfiltreerde water wordt het kunstgrasveld gekoeld, waardoor het beter bespeelbaar is
  • De hittestress wordt verminderd

Onderzoeksfasen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie fasen:

  • Fase 1: laboratoriumonderzoek (schaalopstelling in klimaatkamers)
  • Fase 2: testopstellingen in de open lucht op het Marineterrein (temperatuur, verdampingsmetingen, water en energiebalans)
  • Fase 3: testopstelling op veldschaal aan de Laan van Spartaan (sporttechnische eigenschappen, kwaliteits- en kwantiteitsmetingen)

 

Samenwerkingsverband

Het klimaatadaptieve kunstgrasveld CitySports is een pilotproject in het kader van het TKI-Watertechnologieprogramma (Topconsortia Kennis en Innovatie) van de Topsector Water en Maritiem. Het project wordt medegefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De deelnemende partijen zijn de gemeente Amsterdam, KWR, Waternet, Veolia, Drain Products Europe, DutchBlue, Marineterrein Amsterdam en de Topsector Water en Maritiem.

Torben Tijms Adviseur Klimaatbestendig inrichten OR, Projectleider Onderzoek & Innovatie, assetbeheerder