Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Allianties en partnerschappen

27 februari 2019

Waternet heeft Onderzoek & Innovatie hoog in het vaandel staan. Innovaties dragen bij aan doelmatigheid, duurzaamheid en dienstverlening. Waternet wil niet zelf een innovatiecentrum zijn, maar wil actief zijn in een uitgekiend innovatienetwerk. Allianties en partnerschappen maken daar deel van uit. Ze zijn cruciaal in de innovatiestrategie van Waternet.

Onderzoeksprogramma’s

Waternet participeert in de onderzoeksprogramma’s van de Nederlandse kennisinstellingen in de watersector, zoals de programma’s van KWR Watercycle Research Institute, Stowa en de Stichting Rioned. In het DPWE-programma werkt Waternet samen met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Evides.

Topsector

De Topsector Water en Maritiem is een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren. De topsector is onderverdeeld in de drie pijlers Maritieme, Delta- en Watertechnologie. Waternet is deelnemer in meerdere projecten van de Topsector Water en Maritiem, zoals de projecten Thermische Energie uit Drinkwater (U verlaat deze site), New Urban Water Transport Systems (U verlaat deze site) en Blauwgroene Daken (U verlaat deze site).

Universiteiten

Waternet werkt samen met universiteiten, zoals de Technische Universiteit Delft, Wageningen University & Research, de Universiteit van Amsterdam, en de Vrije Universiteit. Samen met universiteiten participeert Waternet ook in projecten van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Samen met de Technische Universiteit Delft wordt in een NWO-project onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe techniek voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater: AdOx (U verlaat deze site). In dat project wordt gebruik gemaakt van synthetische zeoliten als adsorbent, die geregenereerd worden met ozon. Met de Universiteit van Amsterdam wordt onderzoek uitgevoerd naar Smart Monitoring. 

Lokale kenniscentra

Waternet werkt samen met lokale kenniscentra, zoals het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt een boot ontwikkeld die autonoom kan varen, de Nautonomous.

Buitenland

Waternet werkt samen met buitenlandse waterbedrijven en steden. Die waterbedrijven en steden zijn net als Waternet actief in de watercyclus en staan voor dezelfde uitdagingen als Waternet. Onderzoek en innovatie vormt een belangrijk element in die samenwerking. Het richt zich onder andere op het gedrag van organische microverontreinigingen in de watercyclus, op het terugwinnen van energie en grondstoffen uit de watercyclus en het richt zich op de vraag hoe moet worden omgegaan met droogte en hevige neerslag. Ook het gezamenlijk indienen van projectvoorstellen voor Europese subsidies maakt deel uit van de diverse samenwerkingen. Met die buitenlandse partners worden periodiek workshops georganiseerd om kennis uit te wisselen en gezamenlijk uitdagingen op te pakken.

Bedrijven

Waternet werkt ook samen met bedrijven, zoals adviesbureaus. Met adviesbureau Witteveen+Bos en het Amerikaanse bedrijf CycloPure wordt een nieuw adsorbent uitgetest om geneesmiddelen uit water te verwijderen: DexSorb-MP (U verlaat deze site). Samen met Witteveen+Bos, Nijhuis Water Technology en de Technische Universiteit Delft werkt Waternet aan het introduceren van ozon-actieve kool in de afvalwaterzuivering: een proces om zwevende stof, nutriënten én organische microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen.

Maarten Claassen Adviseur Strategisch Centrum

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent