Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Samenwerken

We spelen in op ontwikkelingen zoals de netwerkmaatschappij, de circulaire economie, de energieke samenleving en sociale innovatie. Goede verbindingen met onze omgeving leveren meer op dan het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten.

Het Kennisactieprogramma Water (KAP Water) maakt kennis die is ingebed in plannings- en ontwerpprocessen toegankelijk.

Lees meer

Waternet gaat op het digitale innovatieplatform Winnovatie op een laagdrempelige manier samenwerken en kennis uitwisselen.

Lees meer

In onderzoeks- en innovatieprojecten werkt Waternet samen met andere partners, waaronder de Technische Universiteit Delft.

Lees meer

Waternet onderzoekt de onderbouwing en de structurele benadering om burgers te betrekken bij het werk van Waternet.

Lees meer

Het festival van 17-23 juni in dat in het teken staat van de urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen.

Lees meer

Met het Schone Waterexperiment hebben Amsterdammers zelf de waterkwaliteit kunnen meten.

Lees meer

Sinds november 2018 is Waternet namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aandeelhouder van AquaMinerals, het samenwerkingsverband van de drin...

Lees meer

Nieuwe ideeën zijn belangrijk voor Waternet. Denk aan nieuwe technische oplossingen waarmee we sneller en slimmer kunnen werken. Daarom hebben we een eigen onderzoeks- en innovatieteam. We hebben geen eigen innovatiecentrum, maar we zoeken de beste partners om mee samen te werken. We werken onder andere samen met de volgende instellingen:

  • andere waterschappen en drinkwaterbedrijven
  • kennisinstellingen van de Nederlandse watersector (Stowa, KWR Watercycle Research Institute, Rioned)
  • universiteiten (TUD, WUR, UvA, VU),
  • de Topsector Water en de Topsector Energie
  • lokale instellingen zoals het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
  • watercyclusbedrijven in andere landen (Berliner Wasserbetriebe in Duitsland, HOFOR in Kopenhagen, PUB in Singapore, SIAAP in Parijs en de stad New York)
  • bedrijven en adviesbureaus.

Samen kunnen we inspelen op de veranderende verhouding tussen de overheid en omgeving. Er is behoefte aan andere werkwijzen en aan samenwerking. Vanuit verkenning en verdiepend onderzoek doen we via experimenten, projecten en proeftuinen inzichten op. We maken voorstellen voor een nieuwe manier van werken. Het gaat om nieuwe technologische en om procesmatige concepten die geschikt zijn voor toepassing op decentrale en lokale schaal. Denk bijvoorbeeld aan citizen-scienceprojecten (zoals het schone water experiment (U verlaat deze site)) of aan cocreatie. We spelen in op ontwikkelingen zoals de netwerkmaatschappij, de circulaire economie, de energieke samenleving en sociale innovatie. Goede verbindingen met onze omgeving leveren meer op dan het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten.

Maarten Claassen Adviseur Strategisch Centrum
Berrybot Berry, de digitale assistent