Samenwerken

We spelen in op ontwikkelingen zoals de netwerkmaatschappij, de circulaire economie, de energieke samenleving en sociale innovatie. Goede verbindingen met onze omgeving leveren meer op dan het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten.

Nieuwe ideeën zijn belangrijk voor Waternet. Denk aan nieuwe technische oplossingen waarmee we sneller en slimmer kunnen werken. Daarom hebben we een eigen onderzoeks- en innovatieteam. We hebben geen eigen innovatiecentrum, maar we zoeken de beste partners om mee samen te werken. We werken onder andere samen met de volgende instellingen:

  • andere waterschappen en drinkwaterbedrijven
  • kennisinstellingen van de Nederlandse watersector (Stowa, KWR Watercycle Research Institute, Rioned)
  • universiteiten (TUD, WUR, UvA, VU),
  • de Topsector Water en de Topsector Energie
  • lokale instellingen zoals het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
  • watercyclusbedrijven in andere landen (Berliner Wasserbetriebe in Duitsland, HOFOR in Kopenhagen, PUB in Singapore, SIAAP in Parijs en de stad New York)
  • bedrijven en adviesbureaus.

Samen kunnen we inspelen op de veranderende verhouding tussen de overheid en omgeving. Er is behoefte aan andere werkwijzen en aan samenwerking. Vanuit verkenning en verdiepend onderzoek doen we via experimenten, projecten en proeftuinen inzichten op. We maken voorstellen voor een nieuwe manier van werken. Het gaat om nieuwe technologische en om procesmatige concepten die geschikt zijn voor toepassing op decentrale en lokale schaal. Denk bijvoorbeeld aan citizen-scienceprojecten (zoals het schone water experiment (U verlaat deze site)) of aan cocreatie. We spelen in op ontwikkelingen zoals de netwerkmaatschappij, de circulaire economie, de energieke samenleving en sociale innovatie. Goede verbindingen met onze omgeving leveren meer op dan het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten.

Maarten Claassen Adviseur Strategisch Centrum