Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Participatie @ Waternet

Van losse pilots naar onderdeel van het dagelijks werk
18 maart 2020

De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking, netwerken en participatie. Alleen op deze manier kan de complexiteit van bijvoorbeeld de opgave rondom klimaatadaptatie worden aangepakt. Omdat Waternet deze opgave niet alleen aankan, werd in oktober 2019 het ‘Participatie @ Waternet’-project gelanceerd. Daar vertelden diverse Waternet-collega’s over hun ervaringen met participatieprojecten en werden de ambities van AGV omtrent participatie gepresenteerd. In 2020 worden drie werksessies gehouden. Met de resultaten daarvan wordt een framework ontwikkeld om participatie te integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

Wederzijdse behoefte 

Zoals Waternet samenwerking en participatie nodig heeft om haar maatschappelijke opgaven te realiseren, bestaat in de samenleving de behoefte om samen met Waternet op te trekken. Ook zijn er bestuurlijke en wettelijke veranderingen, zoals het Bestuursakkoord AGV 2019-2023 en de toekomstige Omgevingswet, waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen. 

Van pilots naar structurele benadering 

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met Citizen Science en andere vormen van participatie. Waar het tot nu toe veelal ging om losse projecten en pilots, opgezet vanuit een behoefte aan innovatie en experimenteren, hebben we nu behoefte aan een onderbouwing en een structurele benadering voor het betrekken van burgers en bedrijven bij ons werk. 

Samenhang 

Waternet is in 2019 begonnen met onderzoek naar de volgende drie maatschappelijke ontwikkelingen in onderlinge samenhang: 

  • de noodzaak bewoners en bedrijven te betrekken bij nieuwe, complexe opgaven van Waternet 

  • het groeiende aanbod van en de groeiende vraag naar initiatieven met Citizen Science en participatie binnen en buiten de organisatie 

  • in dit verband de opkomst van nieuwe technologieën, databronnen en (meet)methodieken. 

Framework 

Waternet wil op zowel strategisch als operationeel niveau de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor haar kerntaken benoemen en het interne draagvlak hiervoor vergroten. We hebben onderzoeksinstituut Waag gevraagd om het project te begeleiden. Waag heeft een proces voorgesteld om te komen tot een framework, een praktisch document dat de basis vormt voor Waternets toekomstige participatie-activiteiten met uitgangspunten, principes en concrete acties. 

 

Van start 

Op dinsdag 15 oktober 2019 vond de aftrap plaats van het ‘Participatie @ Waternet’-project. Tijdens de lezing pitchten Waternetters hun eigen positieve ervaringen met participatie- en samenwerkingsprojecten in de buitenwereld. Bea de Buisonjé, dagelijks-bestuurslid van AGV, vertelde over de bestuurlijke ambities rond participatie. Daarnaast kwamen al veel ideeën naar voren voor een nieuw framework. 

Begeleidingsgroep 

Waternet-medewerkers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en handreiking voor de invulling van participatie. Een eerste inventarisatie gebeurde met een vragenlijst en een uitnodiging om deel te nemen aan de begeleidingsgroep. Dat is een enthousiaste groep collega’s die nu samen met Waag de brede werksessies voorbereidt. In het voorjaar komen er drie werksessies, met de thema’s “Why”, “How” en “What”. Daarna wordt het framework gemaakt. 

 

Liesbeth Hersbach Projectleider Waterplannen en Projecten

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent