Samenwerken met klanten

Citizen Science Waag
18 september 2019

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met Citizen Science. De waarde van het betrekken van klanten bij beleidsvorming en oplossingsrichtingen voor vraagstukken krijgt binnen Waternet steeds meer erkenning. Waar het tot nu toe veelal ging om losse projecten en pilots, opgezet vanuit een behoefte aan innovatie en experimenteren, hebben we nu behoefte aan een onderbouwing en een structurele benadering voor het betrekken van burgers van Amsterdam bij het werk van Waternet.

Samenhang

Waternet onderzoekt in 2019 de volgende drie maatschappelijke ontwikkelingen in onderlinge samenhang:

  • de noodzaak om bewoners bij nieuwe, complexe opgaven van Waternet te betrekken
  • het groeiende aanbod van en de groeiende vraag naar initiatieven met Citizen Science/burgerparticipatie binnen en buiten de organisatie
  • in dit verband de opkomst van nieuwe technologie├źn, databronnen en (meet)methodieken.

Framework

Waternet wil op zowel strategisch als operationeel niveau de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor haar kerntaken benoemen en het interne draagvlak hiervoor vergroten. We hebben onderzoeksinstituut Waag gevraagd om het project te begeleiden. Waag heeft een proces voorgesteld om te komen tot een op maat gemaakt framework voor de aanpak en het meten van Citizen Science bij Waternet. In september 2019 gaat het project starten met werksessies.

Liesbeth Hersbach Projectleider Waterplannen en Projecten