Waterpeil

Waternet zorgt ook voor het goede niveau van het water in sloten en watergangen: het waterpeil. Dat doen we met gemalen, inlaten en stuwen.

Eenhoornsluis

Als het veel heeft geregend, voeren we water af. Bij droogte en watertekort voeren we water aan. We stemmen het waterpeil af op de hoogte van de grond waarop u loopt. En op het gebruik van die grond.

Het beste waterpeil

Hoe hoog moet het water staan in een gebied? Dat hangt ervan af: staan er gebouwen of is het natuur? Elke 10 jaar stellen we een peilbesluit vast. We bekijken hoe goed de aanvoer en afvoer van water gaat in een gebied. We overleggen met de bewoners. Wat is het ideale waterpeil voor iedereen?

In opdracht van het waterschap

We houden het waterpeil in de gaten in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op agv.nl leest u meer.

Lees meer over het waterpeil op agv.nl (U verlaat deze site)