Wat zijn de rekeningnummers van Waternet?

U gebruikt verschillende rekeningnummers voor drinkwater en waterschapsbelasting.

Drinkwater

Dit nummer gebruikt u om uw drinkwater te betalen.

Naam: Waternet/Gem. Amsterdam
Rekeningnummer: NL60 RABO 0110 022 777
BIC- of SWIFT-code: RABONL2U

Let op: dit is ons nieuwe rekeningnummer, we vragen u om uw betalingen naar dit bankrekeningnummer over te maken. Hebt u nog geld naar ons oude rekeningnummer NL27 INGB 0004 5000 43 overgemaakt? Geen probleem, we zullen uw betaling gewoon verwerken.

Waterschapsbelasting

Dit nummer gebruikt u voor het betalen van uw aanslag waterschapsbelasting.

Naam: Waternet/AGV
Rekeningnummer: NL97 NWAB 0636 7503 10 
BIC- of SWIFT-code: NWABNL2G

Meer vraag en antwoord

Bekijk alle veelgestelde vragen