Project

Dijkverbetering De Waver

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de dijk De Waver. Wij werken daarin samen met de gemeente Ouder-Amstel. Samen willen we een veilige dijk en weg realiseren. Waternet gaat eerst aan de slag met de dijk: deze wordt opgehoogd. Direct aansluitend gaat de gemeente een nieuwe weg realiseren. Het gaat om de dijk de Waver die loopt vanaf de Nessersluis in het zuiden tot aan de Stokkelaarsbrug in het oosten van de polder.

Meer informatie over dijkverbetering De Waver vindt u op AGV.nl (U verlaat deze site)

Alwin Slomp 3 (1).jpg

Toekomstbestendige Rondehoep

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water.

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep (U verlaat deze site) 

Andere projecten in de buurt

We kunnen De Ronde Hoep inzetten als noodoverloopgebied. Dan leiden we water naar de polder om een ramp ergens anders te voorkomen.

Lees meer

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de ...

Lees meer

De dijk in Ouderkerk aan de Amstel is niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaan wij de dijk verhogen en sterker maken. Meer informatie vindt u op AGV.nl

Lees meer