Project

Groot onderhoud dijk Dwarskade te Abcoude

Wordt aan gewerkt

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk verbeteren. 

Groot onderhoud dijk Dwarskade

Traject

Dwarskade
Polder Waardassacker en Holendrecht
Gemeente De Ronde Venen
Lengte traject 1200 meter
Status Voorbereidingsfase
Laatste update 10 maart 2020

Waarom is dijkverbetering nodig?

De dijk nabij de Dwarskade langs de Waver is afgekeurd. De dijk ligt niet meer op de vereiste hoogte. Door een aanhoudende zakking van dit veengebied kan dit in de nabije toekomst voor problemen zorgen. We gaan deze dijk verbeteren zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

Wat gaan wij doen?

We gaan de dijk ophogen, zodat deze weer zal voldoen voor de komende 30 jaar.

Planning werkzaamheden

Naar aanleiding van een bomenonderzoek is er vastgesteld dat er een aanvullend natuuronderzoek gedaan moet worden. Er wordt een vleermuisonderzoek en een jaarrond nest onderzoek uitgevoerd.

Wij verwachten de onderzoeken in september 2020 af te ronden. We zullen u aan het eind van de zomer op de hoogte stellen van de planning van de werkzaamheden.

 

Door de vertraging als gevolg van de extra onderzoek, laten de uitvoeringsafspraken ook langer op zich wachten. De verwachting is echter wel dat de uitvoeringsafspraken voor september 2020 met u gedeeld worden.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes