Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hoe ervaren bewoners de bruggen en sluizen in Amsterdam?

29 juli 2021

Sinds 2020 bedient Waternet 60 bruggen en sluizen op afstand. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe bewoners deze bediening ervaren. Wat is hun mening over bijvoorbeeld de veiligheid en informatie? En ervaren ze overlast? Tijd voor een onderzoek!

Het onderzoek

We vroegen ons klantenpanel een online vragenlijst in te vullen. Er deden 1000 bewoners uit Amsterdam mee. Bijvoorbeeld mensen die naast een brug of sluis wonen. Of mensen die een boot hebben.

De resultaten

We hebben eerst aan alle deelnemers een aantal algemene vragen over bruggen en sluizen gesteld. 82% weet dat Waternet de bruggen en sluizen in Amsterdam op afstand bedient. De bewoners beoordelen dit werk met gemiddeld een 6,8. Ze missen voornamelijk het contact met de persoon die de brug of sluis bedient.

Veiligheid van een brug of sluis

Ook vroegen we de deelnemers of ze de bruggen en sluizen veilig vinden. En of ze weten bij welke organisatie ze terecht kunnen met vragen of meldingen.

Wat opvalt:

  • Driekwart van de bewoners vindt de bruggen en sluizen veilig. Wel gebeuren er gevaarlijke situaties: 6% van de bewoners loopt of rijdt soms snel door, terwijl de slagboom al naar beneden is.
  • Veel bewoners stellen vragen of doen meldingen bij de verkeerde organisatie. Is er bijvoorbeeld een storing bij een brug? Dan meldt 26% dit bij gemeente Amsterdam in plaats van bij Waternet.

Sluis in Amsterdam

Overlast van een brug of sluis

Ook hebben we vragen gesteld aan bewoners die naast een brug of sluis wonen. En aan bewoners die regelmatig een brug of sluis gebruiken.

Wat opvalt:

  • 75% van de bewoners ervaart geen overlast van de sluizen en bruggen.
  • Bewoners hebben iets meer overlast van een sluis (27%) dan van een brug (23%). De overlast gaat vooral over de wachttijden als de sluis of brug gesloten is.
  • Bewoners nemen vaker contact op met Waternet over een sluis dan over een brug. Het meeste contact gaat over storingen. Ook doen mensen aanvragen voor bediening van een sluis of brug.

Informatie over varen in Amsterdam

Ook bewoners met een eigen boot of huurboot deelden hun ervaring.

Wat opvalt:

  • Bewoners gebruiken allerlei websites en apps voor het opzoeken van informatie over vaarregels. Ze kijken bijvoorbeeld in de Vaarwater app, op waternet.nl of op vaarweginformatie.nl.
  • Ook voor vaarroutes gebruiken ze veel verschillende bronnen.
  • Voor het openen van de brug of sluis belt de helft van booteigenaren naar het nummer op de brug of sluis. Twee derde van de huurders weet niet hoe hij de brug of sluis het snelst kan laten openen.

Wat gaan we verbeteren?

Het is voor bewoners vaak niet duidelijk aan welke organisatie ze vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld over de bediening van een brug of sluis. Ook weten ze vaak niet waar ze een melding kunnen doen. Bijvoorbeeld als een brug of sluis een storing heeft. Daarom is het belangrijk dat we de bewoners hier meer over vertellen. Dit kan met een communicatiecampagne.

Mensen met een (huur)boot gebruiken vaak verschillende apps en websites voor informatie. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar routes of vaarregels. Als we iedereen willen bereiken, is het belangrijk dat alle belangrijke informatie op álle apps en websites staat.

Ook meedoen aan onderzoek?

Wilt u zelf een keer meedoen aan een onderzoek? En zo helpen onze diensten beter te maken? Word dan lid van ons klantenpanel!

Berrybot Berry, de digitale assistent