Buiksloterham

Nieuwe Sanitatie in de praktijk
04 maart 2020

In de wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord draait de eerste pilot voor Nieuwe Sanitatie die in de Amsterdamse regio wordt uitgevoerd. Het waterschap AGV, de gemeente Amsterdam, woningcorporatie de Alliantie en partner Schoon Schip onderzoeken gezamenlijk of het scheiden van afvalwater aan de bron een duurzame decentrale verwerking van zwart afvalwater mogelijk maakt. In opdracht van AGV is voor de wijk inmiddels een drijvende zuivering gebouwd (met een capaciteit voor 1550 inwonerequivalenten). De gemeente heeft een innovatief vacuümriool aangelegd en Schoon Schip heeft in 47 drijvende woningen vacuümtoiletten geïnstalleerd. De bouw van de woningen van De Alliantie is helaas circa 1,5 jaar vertraagd, maar is eind 2019 op gang gekomen. Het is een echt pilotproject met successen maar ook met de nodige tegenslagen.

Tegenslagen 

Bij het pilotproject voor Nieuwe Sanitatie op Buiksloterham loopt niet alles op rolletjes. Het project heeft de afgelopen twee jaar de nodige tegenslagen gekend (waar we natuurlijk weer van leren). In maart 2019 bleek het inpandige vacuümsysteem in de woningen van De Alliantie niet te voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Waternet en De Alliantie zoeken naar een oplossing. In het eerste kwartaal van 2020 moet hierover meer duidelijkheid komen. Hierdoor kan een deel van de woningen niet meer worden aangesloten op het grondstoffenstation. Verder onderzoek in de eerste helft van 2020 moet uitwijzen of toekomstige woningen nog wel kunnen worden voorzien van vacuümtoiletten. 

Drijvende woning Schoon Schip.
 

Verdere vertraging 

In mei 2020 liepen we aan tegen het feit dat de waterklep, die de leverancier van de vacuümtoiletten gebruikt om het toilet te spoelen, niet was toegestaan door de gezamenlijke Nederlandse drinkwaterbedrijven. Daarvoor was geen Kiwa-goedkeuring verkregen. Inmiddels is die goedkeuring er, maar het leverde wel weer een extra vertraging op!  

Grondstoffenstation 

Maar dit was nog niet alles. Op de foto’s is de drijvende zuivering te zien, toen hij in september 2019 gereed was voor ingebruikname, maar tot overmaat van ramp zonk de ark waarop de zuivering is gebouwd op 14 oktober 2019. Het was een grote tegenslag voor het project. Na het lichten van de ark bleek dat de schade groot was en het duurt nog zeker tot het derde kwartaal van 2020 voordat de zuivering weer operationeel is.

Het Grondstoffenstation in betere tijden.
Mark Wets Programmamanager