Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Verschillende groenstromen

Biocomposiet

Waternet oogst jaarlijks 5000 ton gedroogde waterplanten, riet en gras. Deze groenresten voerden we vroeger af of we lieten het wegrotten. Nu onderzoeken we de mogelijkheden om het te gebruiken. We willen er biocomposiet van maken. Biocomposiet is restmateriaal van plantaardige vezels, die worden gebonden met bindmiddel en hars. Je kunt er allerlei producten van maken, zoals meubels, damwanden, regentonnen en plantenbakken. Als we het maaisel niet meer hoeven af te voeren kunnen we het verkopen als grondstof. We onderzoeken we hoe we biomassa best kunnen inzamelen en voorbewerken. Ook onderzoeken we de kwaliteit van het biocomposiet en de producten die ervan kunnen worden gemaakt. We kijken voor die producten naar de eigenschapen o.a. productstijfheid, de UV-bestendigheid en slijtvastheid.

'Van kosten naar inkomsten'

Het afvoeren van waterplanten, riet en ander maaisel was altijd een kostenpost. Nu willen we het inzetten als grondstof voor producten waarvoor wordt betaald. Dit onderzoek is niet alleen nuttig voor Waternet. Daarom doen we het samen met andere instellingen die ook maaisel oogsten. Denk bijvoorbeeld aan Staatsbosbeheer en andere waterschappen.

Een stagair van de TU Delft onderzocht welke producten kunnen worden gemaakt van biocomposiet. Het kan gaan om beschoeiingen, meubels, straatnaamborden en peilschalen. Biomaaisel is een goede vervanging voor producten die nu nog worden gemaakt van aluminium en glasvezel.

Lees de afstudeerscriptie van Tijs Kool 

Peilschalen van biocomposiet

Een peilschaal van biocomposiet? Ja hoor dat kan.

Op 26 april kregen we namens het waterschap Aa en Maas twee peilschalen van biocomposiet cadeau. De peilschalen zijn gemaakt van maaisel, kalkkorrels en duurzame hars. Daarmee zijn ze voor 80% gemaakt van reststoffen van Waternet. Waar we de peilschalen gaan neerzetten om te testen blijft nog even een verrassing. Op die plek moet het waterpeil in ieder geval variëren tussen -4 en -5 m NAP.

De peilschalen zijn gemaakt door NPSP. NPSP is een koploper wat betreft de ontwikkeling van duurzame materialen.

Het bedrijf NPSP (U verlaat deze site) heeft deze peilschalen gemaakt van winterriet, kalk en duurzame hars. Ze bestaan voor een kwart uit  winterriet en voor ongeveer de helft uit calciet. Dat is een restproduct van het zuiveringsproces van drinkwater. Onlangs is in het Westelijk Havengebied van Amsterdam een calcietfabriek in gebruik genomen. Deze calcietfabriek kan dus ook weer kalkkorrels leveren. Hier kun je meer lezen over de calcietfabriek.

Gewas verbouw op leeg terrein

Bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) is soms veel grond die niet wordt gebruikt. Het terrein moet beschikbaar blijven voor eventuele uitbreiding van de zuiveringen. Maar tot die tijd kunnen we de grond ook benutten om er gewassen op te verbouwen.

Waternet heeft met diverse grondeigenaren in Westpoort 11 hectare leeg terrein vrijgegeven. Hiervan heeft RVR Loonbedrijf (U verlaat deze site)9 hectare ingezaaid met olievlas en 2 hectare met hennep. Het groeit op het voedselarme zand beter dan werd verwacht. In 2016 is ook een braakliggend terrein bij de rwzi Horstermeer gerst, olievlas, Camelina en goudsbloem (Calendula) aangeplant

 

'Minder kosten'

Na de oogst is de olievlas uitgeperst. De lijnzaadolie is gebruikt als grondstof voor de duurzame verf die de RIGO Verffabriek (U verlaat deze site) produceert. Die verf is weer op andere terreinen van Waternet gebruikt om gebouwen mee op te knappen. De overgebleven vezels zijn bij NPSP (U verlaat deze site) gebruikt voor producten van biocomposiet. Helaas is het (nog) niet mogelijk de teelt winstgevend te maken. Wél is de lege grond nu nuttig gebruikt. Daardoor zijn de onderhoudskosten ervan lager geworden. In 2016 is .

Tim Pelsma Adviseur Ecologie, Bodemdaling en Duurzaamheid

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent