Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Dijken

Waternet controleert de dijken iedere 12 jaar heel grondig. We onderzoeken of ze nog voldoen aan de veiligheidseisen van de provincie. Daarnaast maken onze dijkexperts ieder jaar een ronde langs de dijken, om te kijken of de dijk niet beschadigd is. En als het nodig is, dan inspecteren we extra. Blijkt dat er wat moet gebeuren? Dan gaan we de dijk verbeteren.

We werken aan de dijken in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (U verlaat deze site)Bescherming tegen het water (U verlaat deze site) is een van de kerntaken van het waterschap.

Alle dijken in het waterschap zijn bij elkaar opgeteld ruim 1000 kilometer lang. Deze dijken voldoen soms niet meer aan de veiligheidseisen van de provincie. Dit kan komen door:

  • een stijging van de zeespiegel (daardoor wordt de druk van het grondwater groter)
  • het zakken en droog worden van de bodem
  • ratten die graven

Voordat de dijk zwak wordt, gaan we hem sterker maken. Daarom inspecteren we de dijken.

Lees hier aan welke dijken we op dit moment werken.

Wanneer inspecteren wij de dijken?

Waternet doet naast reguliere inspecties extra inspecties als het lang droog is en als het stormt.

Elk jaar

In november en december doen we de jaarlijkse inspectie. We gaan dan bij alle dijken kijken.

Elke 12 jaar

Elke 12 jaar onderzoeken we de dijken zeer grondig. We meten en boren en controleren zo of de dijk nog stevig is.

Als het stormt

Waarschuwt het KNMI voor storm? Dan inspecteert Waternet de dijken die het extra zwaar hebben. De windrichting bepaalt welke dijken dat zijn.

Als het lang niet regent

Als er lange tijd geen regen valt, gaan wij de veendijken extra inspecteren. In 2003 brak bij Wilnis de dijk door. Dit maakte duidelijk dat langdurige droogte dijken van veen zwakker kan maken. Het veen droogt dan uit, waardoor de dijk veel lichter wordt. De dijk kan dan door de druk van het water gaan schuiven.

Na de dijkbreuk in Wilnis hebben wij alle dijken die gevoelig zijn voor droogte steviger gemaakt. Daarbij legden we een laag klei over de dijk. En soms legden wij een berm aan die de dijk extra steun geeft.

Als iemand een melding doet

Meldt iemand schade aan een dijk? Of wil de beheerder meer informatie over een stuk dijk? Dan gaan wij de dijk gericht controleren.

Het onderzoek

Tijdens ons onderzoek naar een dijk volgen we verschillende stappen:

  • We meten de hoogte en de breedte van de dijk.
  • We controleren hoe de bodem eraan toe is.
  • We controleren de hoogte van het grondwater. Hiervoor gebruiken we wagens waarmee we kunnen boren en kleine rupswagens. Ook gebruiken we apparatuur om mee te meten.
  • We meten stukken grond van eigenaren en boren erin.

Als we een dijk onderzoeken, informeren wij bewoners en bedrijven bij wie we op het terrein moeten komen. Dit doen we via brieven en advertenties.

Na het onderzoek

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stuurt de uitslag van het dijkonderzoek naar de provincie. Als uit het onderzoek blijkt dat de dijk niet sterk genoeg is, dan gaan we de dijk verbeteren. We nemen dan eerst contact op met bewoners en bedrijven langs de dijk.

Verbeteren van de dijk

Als we de dijk moeten verbeteren, gaan we praten met bewoners en bedrijven langs de dijk. Daarvoor organiseren we ‘keukentafelgesprekken’. We betrekken de bewoners bij het plan voordat het vast staat. Tijdens het werk proberen we de overlast zo klein mogelijk te houden.

Lees waar wij nu aan de dijk werken

Over onze dijken

Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken we aan veilige dijken. Bescherming tegen het water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Op de website van het waterschap komt u meer te weten over de plannen die we hebben met dijken bij u in de buurt.

Het waterschap beschermt u tegen water (U verlaat deze site) 

Berrybot Berry, de digitale assistent