Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Uitleg aanslag waterschapsbelasting

U krijgt 1 keer per jaar een aanslag waterschapsbelasting. Met dit geld zorgt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor schoon water en veilige dijken. Zo voorkomen we overstromingen en wateroverlast. We leggen uw aanslag graag verder uit.

Inhoud van deze pagina

Waarom moet ik dit bedrag betalen?

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke soorten u betaalt, hangt af van uw situatie.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Dat betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Voor de watersysteemheffing kijken we naar welk pand of welke grond op 1 januari van het belastingjaar van u is. Of naar welk pand of welke grond u gebruikt op 1 januari van het belastingjaar. U betaalt voor het hele jaar. Dus ook als u later in het jaar verhuist of geen eigenaar meer bent betaalt u voor het hele jaar. Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  • Watersysteemheffing ingezetenen: u bent een bewoner en betaalt per huishouden. U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezetenen. Ook als u verhuist. Soms verlagen we uw aanslag. Lees wanneer we dat doen.
  • Watersysteemheffing gebouwd: u bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
  • Watersysteemheffing ongebouwd: u bent eigenaar van grond en betaalt per hectare.
  • Watersysteemheffing natuurterrein: u bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners. U betaalt alleen zuiveringsheffing voor de periode van het jaar dat u eigenaar bent of gebruik maakt van de woning of het bedrijfspand. 

Verontreinigingsheffing

Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Het bedrag dat u betaalt hangt af van uw situatie. Lees onze uitleg over de kosten.

Hoe lang heb ik om te betalen?

U hebt 6 weken om te betalen. Op de aanslag staat een vervaldatum. U hebt tot deze datum de tijd om te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. U betaalt dan extra kosten.

Hoe maak ik bezwaar?

Denkt u dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of kunt u uw aanslag niet betalen? Kijk dan of u bezwaar kunt maken.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Vraag en antwoord over mijn aanslag

U krijgt de aanslag als u het langst staat ingeschreven op uw adres. Dus ook als u niet de hoofdbewoner bent.

Lees meer

Gaat u samenwonen? Of komt uw partner bij u wonen? Dan betaalt u nog steeds 1 keer waterschapsbelasting. Vanaf de periode dat u samenwoont, betaalt u wel meer zuiveringsheffing.

Meer over samenwonen

Bent u huiseigenaar? Dan krijgt u mogelijk 2 aanslagen voor hetzelfde jaar. Het kan dan gaan om verschillende soorten belasting. 

Meer over aanslag voor huiseigenaren

Misschien hebt u de aanslag digitaal gekregen via MijnOverheid.

Lees meer
Alle vragen over waterschapsbelasting
Berrybot Berry, de digitale assistent