Uitleg aanslag waterschapsbelasting

U krijgt 1 keer per jaar een aanslag waterschapsbelasting. Met dit geld zorgt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor schoon water en veilige dijken. Zo voorkomen we overstromingen en wateroverlast. We leggen uw aanslag graag verder uit.

Inhoud van deze pagina

Waarom moet ik dit bedrag betalen?

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke soorten u betaald, hangt af van uw situatie.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Dat betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  • Watersysteemheffing ingezetenen: u bent een bewoner en betaalt per huishouden. U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezetenen. Ook als u verhuist. Soms verlagen we uw aanslag. Lees wanneer we dat doen.
  • Watersysteemheffing gebouwd: u bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
  • Watersysteemheffing ongebouwd: u bent eigenaar van grond en betaalt per hectare.
  • Watersysteemheffing natuurterrein: u bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Verontreinigingsheffing

Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Het bedrag dat u betaalt hangt af van uw situatie. Lees onze uitleg over de kosten.

Hoe lang heb ik om te betalen?

U hebt 6 weken om te betalen. Op de aanslag staat een vervaldatum. U hebt tot deze datum de tijd om te betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. U betaalt dan extra kosten.

Hoe maak ik bezwaar?

Denkt u dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of kunt u uw aanslag niet betalen? Kijk dan of u bezwaar kunt maken.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Voorbeeld

Bekijk een voorbeeld van een aanslag waterschapsbelasting. U kunt ook op het plaatje klikken om een grote versie te bekijken.


Voorkant

 

Achterkant 

Vraag en antwoord over mijn aanslag

Alle vragen over waterschapsbelasting