Waterschapsbelasting

Vertrekt u uit het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan krijgt u een verlaagde aanslag voor het jaar dat u verhuist. Dit hoeft u niet aan te vragen. Het jaar daarop betaalt u waterschapsbelasting aan een ander waterschap. Bent u alleen komen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag. U betaalt voor de rest van het jaar minder zuiveringsheffing.

Lees meer

Denkt u dat uw aanslag waterschapsbelasting niet klopt? Lees wat u kunt doen.

Meer over uw aanslag

Hebt u tegelijk meerdere aanslagen waterschapsbelasting gekregen? Of heel kort na elkaar? Dat kan. Sommige aanslagen waterschapsbelasting uit eerdere jaren sturen we pas dit jaar. Soms samen met de aanslag voor dit jaar.

Meer over aanslagen voor meerdere jaren

Misschien hebt u op hetzelfde moment betaald als wij de aanmaning hebben verstuurd.

Aanslag bekijken op Mijn Waternet

Dat komt doordat elk huishouden met meerdere personen voor 3 vervuilingseenheden (ve) zuiveringsheffing betaalt. De waterschappen hebben dit tientallen jaren geleden met elkaar afgesproken.

Meer weten

Gaat u samenwonen? Of komt uw partner bij u wonen? Dan betaalt u nog steeds 1 keer waterschapsbelasting. Vanaf de periode dat u samenwoont, betaalt u wel meer zuiveringsheffing.

Meer over samenwonen

Ook als huurder betaalt u elk jaar waterschapsbelasting. We sturen de aanslag naar de bewoner die het langste op het adres staat ingeschreven.  Wat u betaalt hangt af van het aantal bewoners in uw huishouden. Alle personen die op een adres staan ingeschreven, vormen samen een huishouden.

Lees meer

Woonde u op 1 januari in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Of was u eigenaar van een huis of ander gebouw? Dan betaalt u een deel van uw aanslag voor het hele jaar. Dit is de watersysteemheffing.

Meer informatie over uw aanslag en verhuizen

Alle informatie op uw aanslag moet kloppen. Soms duurt het langer om alle nodige informatie te verzamelen. Daarom hebt u de aanslag later gekregen.

Meer over aanslagen uit een oud jaar

Om te bepalen wie de aanslag waterschapsbelasting krijgt, gebruiken we het aanwijzingsbesluit belastingplichtigen. Hierin staan regels waar wij ons aan moeten houden. Om deze regels toe te passen gebruiken we de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die niet meer in Nederland wonen.

Lees meer

U krijgt de aanslag als u het langst staat ingeschreven op uw adres. Dus ook als u niet de hoofdbewoner bent.

Lees meer

Kunt u op Mijn Waternet niet Inloggen voor Belasting? Op de website van DigiD staat hoe u (weer) kunt inloggen.

Naar digid.nl

U kunt het bedrag dat u moet betalen naar ons overmaken.

Lees meer

Dan kunt u uw bezwaar per post aan ons opsturen.

Lees meer