Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge

Wordt aan gewerkt

Op sommige plaatsen is de dijk Angstelkade in Baambrugge (tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38) te laag of te zwak. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Waternet gaat de dijk verbeteren.

 

Kerngegevens

 
Traject Angstelkade Baambrugge
Polder Baambrugge Westzijds
Gemeente De Ronde Venen
Lengte traject ongeveer 560 meter
Status planfase
Laatste Update juni 2019

 

De dijk Angstelkade in de dorpskern van Baambrugge beschermt het dorp en de polder erachter tegen het hogere water van de Angstel. De dijk tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38 is op sommige plekken te laag of te zwak. Daarom gaan we de dijk verbeteren. 

Wat gaan we doen?

De dijk verhogen kan hier niet. Op de dijk ligt een straat die onderdeel uitmaakt van de historische dorpskern van Baambrugge. Ook liggen de huizen pál aan de dijk. Dit is een bijzondere situatie die vraagt om een extra zorgvuldige aanpak. Daarom gebruiken we een andere oplossing dan het ophogen van de dijk met klei of zand. In de tuinen wordt langs de waterkant een stalen damwandconstructie aangebracht. De damwand houdt voortaan het water tegen. De functie van de dijk verplaatst daardoor van de weg naar de oever van de Angstel. Een zogeheten 'leggerwijziging'.

Wat levert het op?

Als het werk klaar is, voldoet de dijk weer aan de veiligheidseisen. Dat geldt voor een periode van 75 jaar. 

Dijkverbeteringsplan vastgesteld

Op 11 juni 2019 is het dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap. In het dijkverbeteringsplan staat welke werkzaamheden Waternet gaat uitvoeren om te zorgen dat de dijk weer hoog en sterk genoeg wordt en hoe dit wordt uitgevoerd. En welke maatregelen worden genomen om eventuele nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken. De stukken kunt u inzien via onderaan deze pagina, via overheid.nl óf tijdens kantoortijden op het kantoor van het waterschap, Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam.

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam. De stukken worden donderdag 13 juni 2019 officieel gepubliceerd op overheid.nl. De dag erna begint de beroepstermijn. Deze loopt van vrijdag 14 juni t/m donderdag 25 juli 2019.

LET OP! Uw beroep is alléén geldig indien u het binnen de beroepstermijn indient. Vanaf 13 juni leest u op overheid.nl precies welke stappen u kunt nemen als u beroep wilt instellen.

Ontwerp-maatwerkbesluit

Doordat de dijk wordt verplaatst van de weg naar de oever, verplaatsen ook de kern- en beschermingszone van de dijk. In deze zones gelden bepaalde regels om de dijk te beschermen. In de specifieke situatie van Baambrugge zijn een aantal van deze regels niet per se nodig, terwijl ze wel invloed hebben op de omgeving. Met name op het groene karakter van het dorp. Daarom heeft het bestuur beslist om in dit bijzondere geval af te wijken van haar eigen beleid. Hiervoor is een apart besluit nodig; het maatwerkbesluit.

Door dit besluit is het straks toch mogelijk om struiken en lage bomen te planten binnen 1,5 meter van de damwand. Ook maakt dit het mogelijk om per perceel een eigen regenwaterafvoer dóór de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

Bent u het niet eens met dit besluit? Het ontwerpbesluit komt ter inzage te liggen en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen (net als eerder bij het dijkverbeteringsplan). Hoe dit moet, staat vanaf 13 juni 2019 op overheid.nl en op agv.nl/inspraak. De zienswijzeperiode is van vrijdag 14 juni t/m donderdag 25 juli 2019.

Wat gebeurt er de komende tijd?

De komende periode ontvangen bewoners die een zienswijze hebben ingediend, het antwoord op hun zienswijze. Ook ronden we de uitvoeringsovereenkomsten af en wordt gestart begonnen met de aanbesteding.

Bewonersafspraken vastleggen

Er zijn al veel gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten uitvoeringsovereenkomsten. Op korte termijn ontvangen de eerste bewoners hun concept overeenkomsten. De concepten worden besproken en als er overeenstemming is, wordt de overeenkomst getekend door de perceeleigenaar en door onze dijkgraaf.

Aanbesteding opstarten

Nu het plan is goedgekeurd, starten we zo snel mogelijk met de aanbesteding, oftewel: gaan we op zoek naar een aannemer om het werk straks uit te voeren. De aanbesteding is naar verwachting na de zomer klaar. Zodra de aannemer de uitvoeringsplannen heeft uitgewerkt, organiseren we een bewonersavond. U kunt dan kennismaken en u krijgt dan meer uitleg over wat er gaat gebeuren.

Planning

Op dit moment is er nog geen exacte planning. Zodra de gesprekken klaar zijn en de nieuwe planning is opgesteld, wordt deze hier gepubliceerd.

Andere projecten in de buurt

Het dijktraject Dwarskade langs de Waver in Acboude is op sommige plaatsen niet hoog genoeg. Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de ...

Lees meer

Het gebied rond de Loenderveense Plas is door de Europese Unie aangewezen als Natura2000 gebied. De Gemeente Amsterdam is eigenaar van dit gebied. En ...

Lees meer

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan de dijk De Waver. Wij werken daarin samen met de gemeente Ouder-...

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent