Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Citizen Science

Verkennen nieuwe praktijk
27 februari 2019

Het Schone Waterexperiment 2018

Amsterdammers konden in 2018 weer zelf de waterkwaliteit meten in het citizen-science-project ‘Het Schone Waterexperiment’. Dit tweede jaar waren de volgende doelstellingen vastgesteld:
-  Citizen Science moet de eigen organisatie neerzetten
-  een hoger percentage actieve deelnemers dan in 2017 (36%)
-  gegevens verzamelen voor de onderzoeksvragen:

  • Wat is het effect van hevige regenval op de waterkwaliteit?
  • Waar groeien waterplanten?

Waterbox

De teams Watersysteembesturing en Communicatie voerden de organisatie gezamenlijk uit. De samenwerking met kunstenaar Pavèl van Houten werd voortgezet voor het ontwerpen van diverse materialen voor de Waterbox, voor promotie en voor de website. In de Waterbox zaten dit jaar materialen om de bacterie E.coli te meten, een doorzichtschijf, teststrips met zes chemische parameters en een waterplantenkaart.

Percentage deelnemers

De meetperiode liep van begin juli tot eind oktober. Tweewekelijks kregen deelnemers een nieuwsbrief met resultaten en uitleg. In september werd een klein evenement georganiseerd. Verder kregen de deelnemers bij het uploaden van een vijfde meting een cadeautje thuisgestuurd om het aantal metingen nog verder te verhogen. Dit alles resulteerde in 521 metingen die werden gedaan door 111 actieve deelnemers, een percentage van 45% van de aangemelde deelnemers.

E.coli-bacteriën

Door de extreme droogte werd lang gewacht op regenval, maar op 25 augustus en 5 september regende het hard en veel. De deelnemers ontvingen een sms-oproep om te gaan meten, wat veel extra meetresultaten opleverde. Door de hevige regen na een lange periode van droogte spoelde extra veel vuil in het water. Dit was vooral terug te zien in de gemeten hoeveelheid E.coli-bacteriën. In oktober 2018 is Het Schone Waterexperiment Loosdrecht gestart als onderdeel van de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Deelnemers meten doorzicht, waterkleur en brengen waterplanten in beeld. Dit project loopt door in 2019.

Liesbeth Hersbach Projectleider Waterplannen en Projecten

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent