Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Samenwerken met TU Delft

Onderzoekspartners
27 september 2019

In onderzoeks- en innovatieprojecten werkt Waternet samen met andere partners, waaronder de Technische Universiteit Delft.

Organische micro’s

Eén van de speerpunten in die samenwerking is de verwijdering van organische microverontreinigingen (zoals geneesmiddelen) uit afvalwater. In een gezamenlijk project van Waternet, Witteveen+Bos en de TU Delft wordt de techniek ozon-kool onderzocht. Op de rwzi Horstermeer staat al een koolfiltratie voor de verwijdering van organische micro’s. De vraag is of de verwijdering van deze stoffen kan worden verbeterd door vóór de koolfiltratie ozonisatie toe te passen. In een laboratoriumonderzoek, uitgevoerd in Delft, bleek dit goed te werken. De volgende stap is onderzoek via een pilot plant. Met een subsidie van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat dit in 2020 van start. Ook wordt gekeken naar alternatieve technieken. In het project AdOx, gefinancierd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, worden zeolieten getest. Zeolieten zijn mineralen die organische micro’s adsorberen. Als ze “verzadigd” zijn kunnen ze met ozon worden geregenereerd. In een ander project, uitgevoerd in samenwerking met Witteveen & Bos en Cyclopure, wordt “Dexsorb” getest. Dexsorb is een adsorbent die is gebaseerd op cyclodextrine, die geregenereerd kan worden met methanol. De eerste resultaten zijn veelbelovend, daarom hebben STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek.

Watertransport

Resource recovery vraagt een andere infrastructuur van watertransport, zowel van drinkwater als van  afvalwater. Dat is het onderwerp van het project New Urban Water Transport Infrastructure. Meerdere waterbedrijven, adviesbureaus èn Waternet en TU Delft werken samen in dit project, mede gefinancierd door de Topsector Water en Maritiem.

Ammonium als brandstof

Een concrete toepassing van Resource Recovery wordt ontwikkeld in het project N2kWh – From Pollutant To Power. In dit project, waarin de TU Delft, Waternet en de Katholieke Universiteit Leuven samenwerken, wordt ammonium teruggewonnen uit bijvoorbeeld centraat van de slibvergisting of effluent van de zwartwatervergisting, toegepast in Nieuwe Sanitatie. Het teruggewonnen ammonium wordt niet gebruikt als meststof, maar als brandstof voor een fuel cell. Met de geproduceerde elektriciteit en warmte wordt een energieneutrale verwijdering van ammonium gerealiseerd.

Thermische energie

Ook op het gebied van de energietransitie wordt samengewerkt met de TU Delft. Thermische energie winnen uit drinkwater is veelbelovend, maar de vraag is in hoeverre dit de waterkwaliteit beïnvloedt. Hierop richt zich het onderzoek van de TU Delft, dat mede gefinancierd wordt door de Topsector Water & Maritiem. De eerste resultaten laten zien dat het effect op de waterkwaliteit zeer beperkt is en dat in potentie veel thermische energie uit drinkwater kan worden gewonnen.

Effecten van calciet

Ontharding van drinkwater is een ander speerpunt in de samenwerking Waternet-TU Delft. Om het proces te verduurzamen wordt gerecycled calciet toegepast in plaats van eenmalig te gebruiken granaatzand, maar heeft dit invloed op de hydraulica en chemie van de onthardingsreactoren? Hoe kun je deze goed modelleren?

Nieuwe langzame zandfilters

In juli is een nieuw project goedgekeurd door NWO, waarin Waternet en de TU Delft samenwerken: Slow Sand Filtration for the Next Century. Langzame zandfiltratie is een robuuste en vertrouwde techniek in de drinkwaterzuivering, maar hoe ontwerp je een modern langzaam zandfilter? Met geavanceerde microbiologische en fysisch-chemische analysetechnieken ontrafelen we de processen die zich afspelen in een langzaam zandfilter en met die kennis ontwikkelen we nieuwe concepten voor ontwerp en bedrijfsvoering van die filters. Die kennis kunnen we de komende jaren goed gebruiken als nieuwe langzame zandfilters op de drinkwaterproductielocaties moeten worden bijgebouwd.

Jan Peter van der Hoek Directeur Innovatie

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent