Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Winnovatie

Innovatieplatform van de waterwereld
04 maart 2020

Waternet is op diverse gebieden volop bezig met innovatie. Omdat samenwerking hiervoor essentieel is, sluit Waternet zich in 2020 aan bij het platform Winnovatie, een initiatief van het Waterschapshuis. Via dit platform kunnen waterorganisaties op een laagdrempelige manier innovatiekennis met elkaar uitwisselen. Verder kan het platform worden gebruikt om (innovatieve) ideeën voor specifieke uitdagingen bij elkaar te brengen en te verbeteren. Het is de bedoeling dat behalve waterschappen ook andere partners uit de watercyclus meedoen aan het platform. Winnovatie zal bestaan uit een platform voor de aangesloten organisaties en een openbaar platform.

Hoe werkt het? 

Winnovatie bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

  • Winnovatie.ws: Op dit besloten ‘social-media-achtige’ platform kunnen medewerkers van aangesloten waterorganisaties elkaars innovatieprojecten bekijken en erop reageren. Daarnaast is het mogelijk om crowdsourcing-campagnes te starten, waarbij men wordt uitgenodigd om met innovatieve ideeën te komen voor een specifieke uitdaging. Voor zowel de innovatieprojecten als de crowdsourcing-campagnes behouden we de controle over wie welke content te zien krijgt. Dit platform draait op het softwarepakket Hype Enterprise, dat wereldwijd door veel organisaties wordt gebruikt. 

  • Winnovatie.nl: Deze website is gekoppeld aan het innovatieplatform en is toegankelijk voor iedereen (die geen toegang heeft tot winnovatie.ws). Geselecteerde innovatieprojecten worden op deze website aan de buitenwereld getoond. Via deze website kunnen juist weer openbare crowdsourcing-campagnes worden gepromoot. 

Wat levert het op? 

Met de aansluiting bij Winnovatie heeft Waternet de volgende doelen voor ogen: 

  • Versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling met externe partners 

  • Beter benutten van de denkkracht van alle Waternet-medewerkers 

  • Innovatie- en onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid geven 

  • Meer grip krijgen op het eigen innovatieportfolio

Uiteindelijk leidt dit tot een grotere betrokkenheid bij het innoveren door zowel interne als externe stakeholders en tot een verhoging van het innovatieve vermogen alle aangeslotenen. 

Samenwerking 

Bij de implementatie van het platform wordt samengewerkt met het Waterschapshuis en met de waterorganisaties die reeds op het platform zijn aangesloten. Omdat het platform is geïnitieerd vanuit de waterschapswereld zijn op dit moment nog enkel waterschappen aangesloten. Als watercyclusbedrijf zet Waternet zich extra in om ook de andere partners uit de watercyclus te laten meedoen, te beginnen bij de drinkwaterbedrijven. 

Aanpak 

Omdat het succes van een platform staat of valt met het enthousiasme van de gebruikers zal bij het implementeren van Winnovatie veel aandacht worden besteed aan de communicatie naar de Waternet-collega’s. Verder wordt met de IT-collega’s samengewerkt om het platform zo laagdrempelig mogelijk te laten aansluiten op de systemen van Waternet. Medio 2020 wordt het Winnovatieplatform binnen Waternet gelanceerd. 

Bart Bergmans Projectleider Winnovatie
Sannah Peters Trainee
Alice Fermont Coördinator Onderzoek & Innovatie

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent