Kwaliteit van ons drinkwater

Het kraanwater in Amsterdam is van de hoogste kwaliteit. Waternet controleert het drinkwater elke dag in een laboratorium.

We controleren het kraanwater dat we leveren elke dag. Hierbij kijken we hoeveel zuurstof, fluor, en andere stoffen er in het water zitten. Ook onderzoeken wij de smaak, geur en temperatuur van het water. We kijken of het mooi helder is, en we meten hoe hard of zacht het is. Zo weten we zeker dat de waterkwaliteit altijd hoog is.

Wij controleren dagelijks op de volgende plekken:

  • bij het winnen van water
  • bij de productie van drinkwater
  • in de wateropslag (reservoirs)
  • in de waterleidingen
  • bij klanten thuis

Ontdekken wij dat er te veel van een bepaalde stof in het water zit? Dan nemen we op tijd maatregelen.

Wettelijke eisen

Drinkwater moet aan strenge wettelijke eisen voldoen. In de tabel vergelijken wij ons drinkwater met de wettelijke eisen. Elke 3 maanden maken we een nieuwe vergelijking.

  • Links in de tabel staat hoeveel van een stof in ons water zit.
  • Rechts in de tabel staat hoeveel van de stof maximaal in het water mag zitten. Of hoeveel er minimaal in het water moet zitten.

U kunt hieruit afleiden dat ons water voldoet aan alle wettelijke eisen.

Meetresultaten waterkwaliteit 3e kwartaal 2017
Wat hebben we gemeten?MeeteenheidLaagst gemetenGemiddeld gemetenHoogst gemetenWettelijk minimumWettelijk maximum
Aluminium µg/l 1,1 3,7 6,9   200
Arseen µg/l <0.5 1,0 2,4   10
Boor mg/l 0,02 0,04 0,05   0,5
Calcium mg/l 38 41 46   -
Chloride mg/l 58 75 93   150 **
Koolstofdioxide mg/l 1,7 2,5 3,5   -
EGV (elek. geleid.verm. 20°C) mS/m 44,3 53,1 58,1   <125
Fluoride mg/l 0,05 0,08 0,12   1,0
IJzer mg/l <0.01 <0.01 0,02   0,2
Troebeling FTU <0.03 <0.03 0,14   1
Geur (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Waterstofcarbonaat mg/l 159 175 194 >60  
Kwik µg/l <0.02 <0.02 <0.02   1
Totale hardheid mmol/l 1,27 1,37 1,49 >1.0  
Totale hardheid °Duits 7,1 7,7 8,3 >5.6  
Kleurgetal mg/l Pt <1 1 2   20
Magnesium mg/l 6,1 8,1 10,5   -
Mangaan mg/l <0.01 <0.01 <0.01   0,05
Natrium mg/l 50 62 77   150
Ammonium mg/l NH4 <0.02 <0.02 0,03   0,2
Nitriet mg/l NO2 <0.007 <0.007 0,008   0,1
Nitraat mg/l NO3 1,21 3,08 4,46   50
Zuurstof, opgelost mg/l 6,1 7,4 9,0 >2  
pH berekend pH 7,85 8,06 8,25 7,0 9,5
Seleen µg/l <0.5 <0.5 <0.5   10
Verzadigingsindex S.I. Berekend pH 0,18 0,34 0,50 > -0.2  
Smaak (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Sulfaat mg/l 6 26 48   150
Temperatuur °C 15,0 17,9 20,7   25
Totaal organisch koolstof mg/l 1,1 2,2 3,3   ****
Aeromonas kvd/100 ml 0 60 434   1000
Clostridium perfringens kvd/100 ml 0 0 0   0
Coli 37°C kvd/100 ml 0 0 0   0
Enterococcen kvd/100 ml 0 0 0   0
Koloniegetal 22 °C * kvd/ml 0 8 207   100 ***
Legionella kvd/l <100 <100 <100   <100

* Geometrisch kwartaalgemiddelde koloniegetal 22°C = 3.3
** norm jaargemiddelde
*** norm geometrisch jaargemiddelde
**** geen abnormale verandering

Opvragen rapportages drinkwaterkwaliteit

U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.