Kwaliteit van ons drinkwater

Waternet maakt drinkwater van de hoogste kwaliteit. Wij controleren het drinkwater ieder dag in een laboratorium. Hierbij kijken we hoeveel zuurstof, fluor, etc. in het water zit. Ook onderzoeken wij de smaak, geur en temperatuur van het drinkwater. We kijken of het mooi helder is, en we meten hoe hard of zacht het is.

Voldoet ons drinkwater aan de wettelijke eisen? Dat staat in het overzicht hieronder. Hierin vergelijken wij de gegevens uit het laboratorium met de wettelijke eisen. Aan het einde van ieder kwartaal publiceren we hier de resultaten. 

  • Links in de tabel staat hoeveel van een stof in ons water zit.
  • Rechts in de tabel staat hoeveel van de stof maximaal in het water mag zitten. Of hoeveel er minimaal in het water moet zitten.

U kunt hieruit afleiden dat ons water voldoet aan alle wettelijke eisen.

Meetresultaten waterkwaliteit 2e kwartaal 2017
Wat hebben we gemeten?MeeteenheidLaagst gemetenGemiddeld gemetenHoogst gemetenWettelijk minimumWettelijk maximum
Aluminium µg/l <1.0 2,6 5,1    
Arseen µg/l <0.5 0,8 1,6   10
Boor mg/l 0,03 0,04 0,05   0,5
Calcium mg/l 36 40 45   -
Chloride mg/l 50 71 94   150 **
Koolstofdioxide mg/l 1,4 2,3 3,2   -
EGV (elek. geleid.verm. 20°C) mS/m 44,9 54,4 59,6   <125
Fluoride mg/l 0,06 0,09 0,12   1,0
IJzer mg/l <0.01 <0.01 0,03   0,2
Troebeling FTU <0.03 <0.03 0,06   1
Geur (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Waterstofcarbonaat mg/l 150 172 209 >60  
Kwik µg/l <0.02 <0.02 <0.02   1
Totale hardheid mmol/l 1,28 1,36 1,49 >1.0  
Totale hardheid °Duits 7,1 7,6 8,3 >5.6  
Kleurgetal mg/l Pt <1 2 4   20
Magnesium mg/l 6,0 8,1 10,5   -
Mangaan mg/l <0.01 <0.01 <0.01   0,05
Natrium mg/l 52 65 76   150
Ammonium mg/l NH4 <0.02 <0.02 0,03   0,2
Nitriet mg/l NO2 <0.007 <0.007 <0.007   0,1
Nitraat mg/l NO3 3,22 5,09 6,31   50
Zuurstof, opgelost mg/l 5,8 8,4 11,3 >2  
pH berekend pH 7,87 8,10 8,28 7,0 9,5
Seleen µg/l <0.5 <0.5 <0.5   10
Verzadigingsindex S.I. Berekend pH 0,07 0,30 0,45 > -0.2  
Smaak (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Sulfaat mg/l 6 28 50   150
Temperatuur °C 9,7 14,8 20,0   25
Totaal organisch koolstof mg/l 1,0 2,4 4,3   ****
Aeromonas kvd/100 ml 0 31 462   1000
Clostridium perfringens kvd/100 ml 0 0 0   0
Coli 37°C kvd/100 ml 0 0 0   0
Enterococcen kvd/100 ml 0 0 0   0
Koloniegetal 22 °C * kvd/ml 0 60 12864   100 ***
Legionella kvd/l <100 <100 <100   <100

* Geometrisch kwartaalgemiddelde koloniegetal 22°C = 2.1
** norm jaargemiddelde
*** norm geometrisch jaargemiddelde
**** geen abnormale verandering

Opvragen rapportages drinkwaterkwaliteit

Het formulier is niet helemaal goed ingevuld. Scroll omhoog om te zien welke gegevens u niet goed hebt ingevuld.