Waterkwaliteit

Het kraanwater in Amsterdam is van de hoogste kwaliteit. We controleren de waterkwaliteit elke dag.

Een medewerker van Waternet onderzoekt water onder een microscoop.Een medewerker van Waternet onderzoekt water onder een microscoop. 

We kijken hoeveel zuurstof, fluor, en andere stoffen in het drinkwater zitten. Ook onderzoeken wij de smaak, geur en temperatuur van het water. We kijken of het mooi helder is, en we meten hoe hard of zacht het is. Zo weten we zeker dat de waterkwaliteit altijd hoog is.

Wij controleren dagelijks op de volgende plekken:

  • bij het winnen van water
  • bij de productie van drinkwater
  • in de wateropslag (reservoirs)
  • in de waterleidingen
  • bij klanten thuis

Ontdekken wij dat er te veel van een bepaalde stof in het water zit? Dan nemen we op tijd maatregelen.

Waterkwaliteit en de wet

Voor drinkwater gelden strenge wettelijke eisen. In de tabel hieronder vergelijken wij ons drinkwater met de wettelijke eisen. Elke 3 maanden maken we een nieuwe vergelijking.

  • Links in de tabel staat hoeveel van een stof in ons water zit.
  • Rechts in de tabel staat hoeveel van de stof maximaal in het water mag zitten. Of hoeveel er minimaal in het water moet zitten.

U kunt hieruit afleiden dat ons water voldoet aan alle wettelijke eisen.

Meetresultaten waterkwaliteit 4e kwartaal 2019
Wat hebben we gemeten?MeeteenheidLaagst gemetenGemiddeld gemetenHoogst gemetenWettelijk minimumWettelijk maximum
Aluminium μg/l 1.3 2.2 4.0   200
Arseen μg/l <0.5 1.4 2.6   10
Boor mg/l 0.03 0.04 0.05   0.5
Calcium mg/l 39 42 46   -
Chloride mg/l 59 65 73   150 **
Koolstofdioxide mg/l 2.2 2.6 3.4   -
EGV (elek. geleid.verm. 20°C) mS/m 45.0 51.5 55.5   <125
Fluoride mg/l 0.06 0.09 0.12   1.0
IJzer mg/l <0.01 <0.01 <0.01   0.2
Troebeling FTU <0.03 <0.03 0.11   1
Geur (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Waterstofcarbonaat mg/l 179 191 198 >60  
Kwik μg/l <0.02 <0.02 <0.02   1
Totale hardheid mmol/l 1.31 1.38 1.47 >1.0  
Totale hardheid °Duits 7.4 7.7 8.3 >5.6  
Kleurgetal mg/l Pt <1 1 2   20
Lood μg/l <0.5 <0.5 <0.5   10
Magnesium mg/l 6.3 8.2 9.5   -
Mangaan mg/l <0.01 <0.01 <0.01   0.05
Natrium mg/l 50 67 71   150
Ammonium mg/l NH4 <0.02 <0.02 0.03   0.2
Nitriet mg/l NO2 <0.007 <0.007 0.010   0.1
Nitraat mg/l NO3 2.39 3.99 5.70   50
Zuurstof, opgelost mg/l 7.2 9.9 14.3 >2  
pH berekend pH 8.03 8.14 8.21 7.0 9.5
Seleen μg/l <0.5 <0.5 0.6   10
Verzadigingsindex S.I. Berekend pH 0.24 0.35 0.43 > -0.2  
Smaak (kwalitatief)   afwezig afwezig afwezig   ****
Sulfaat mg/l 7 25 43   150
Temperatuur °C 5.7 10.7 16.5   25
Totaal organisch koolstof mg/l 1.3 2.6 4.1   ****
Aeromonas kve/100 ml 0 5 25   1000
Clostridium perfringens kve/100 ml 0 0 0   0
Coli 37°C kve/100 ml 0 0 17   0
Enterococcen kve/100 ml 0 0 0   0
Koloniegetal 22 °C * kve/ml 0 8 2000   100 ***
Legionella kve/l <50 <50 <50   <100

* Geometrisch kwartaalgemiddelde koloniegetal 22°C = 1,8
** norm jaargemiddelde
*** norm geometrisch jaargemiddelde
**** geen abnormale verandering

Aanvragen rapportage waterkwaliteit

U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.