Uitleg jaarafrekening drinkwater

De jaarafrekening gaat over uw drinkwater. U ziet hierop hoeveel water u het afgelopen jaar hebt verbruikt. En of u geld terugkrijgt of bijbetaalt. U krijgt alleen een jaarafrekening als u een watermeter hebt.

U krijgt uw jaarafrekening nadat u uw meterstand hebt doorgegeven. Voor het doorgeven van uw meterstand krijgt u van ons een uitnodiging.

Bekijk uw jaarafrekening via Mijn Waternet

Uitleg bij mijn jaarafrekening

Op de jaarafrekening ziet u hoeveel u het afgelopen jaar hebt betaald. Dit is het totaal van al uw termijnrekeningen. Ook staat er hoeveel water u hebt verbruikt in de afgelopen 12 maanden.

 • Hebt u minder water verbruikt dan u hebt betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Hebt u meer water verbruikt dan u hebt betaald? Dan betaalt u het verschil aan ons.

Hoe werkt mijn jaarafrekening?

Bekijk in deze korte video hoe uw jaarafrekening werkt. Of lees onder de video onze uitleg.

Uitleg bedragen afrekening

Op uw jaarafrekening staan onder Afrekening 7 bedragen:

 1. Vastrecht. U betaalt een vast bedrag per jaar. Hiermee onderhouden we de waterleidingen.
 2. Waterverbruik. Hier ziet u hoeveel water u hebt verbruikt in kubieke meter (m³). 1 kubieke meter water is 1000 liter. Bekijk de kosten voor 2017
 3. Belasting op leidingwater. U betaalt deze belasting per m³ water die u verbruikt.
 4. Btw. 6 % belasting over het bedrag voor vastrecht, waterverbruik en belasting op leidingwater.
 5. Totaal verschuldigd. Hier staan de kosten voor het water dat u het afgelopen jaar hebt verbruikt.
 6. Reeds in rekening gebracht. Dit bedrag is het totaal van alle termijnrekeningen.
 7. Saldo: Dit is het verschil tussen 5 en 6.
  • Staat bij Saldo een positief bedrag, bijvoorbeeld € 10,00? En hebt u alle rekeningen betaald? Dan krijgt u dit bedrag van ons terug.
  • Staat bij Saldo een negatief bedrag, bijvoorbeeld € - 20,00? Dan betaalt u dit extra. Wij verrekenen dit automatisch met uw volgende termijnrekening.

Mijn nieuwe termijnbedrag

Op uw jaarafrekening staat ook uw nieuwe termijnbedrag. Zo ziet u hoeveel u het komende jaar vooruit betaalt.

Bekijk voorbeeld jaarafrekening

Een voorbeeld van een jaarafrekening voor uw drinkwater

Vraag en antwoord over mijn jaarafrekening