Belasting op leidingwater

U betaalt 2 soorten belastingen over uw drinkwater: btw en belasting op leidingwater (bol). Bol is een milieubelasting. Daarmee wil de Rijksoverheid bedrijven en huishoudens aanmoedigen om zuiniger om te gaan met drinkwater.

U betaalt bol als uw woning is aangesloten op het drinkwaternet van Waternet. Het maakt niet uit of u wel of geen watermeter hebt.

Ik heb geen watermeter

De hoogte van uw bol hangt af van het aantal eenheden van uw woning. Bekijk de kosten voor een woning zonder watermeter.

Ik heb een watermeter

De hoogte van uw bol hang af van het aantal kubieke meters (m3) drinkwater dat we via een aansluiting aan u leveren. De meeste huishoudens hebben 1 aansluiting en verbruiken jaarlijks maximaal 300 m3. Per 1 januari 2016 zijn de kosten € 0,335 per m3. En daar komt nog 6% btw bij. Deze bedragen staan op uw drinkwaterrekening. Lees hieronder wat u moet doen als u méér dan 300 m3 water verbruikt.

Verklaring WOZ-eenheden

Meer dan 300 m3

Voor alle kubieke meters drinkwater boven de 300 m3 hoeft u als woningeigenaar of huurder geen bol te betalen. Dit hangt af van het aantal WOZ-eenheden. Verbruikt u meer dan 300 m3? Of verwacht u meer te gebruiken? Vul het formulier Verklaring WOZ-eenheden in. Alleen dan krijgt u de vrijstelling.

Aantal WOZ-eenheden

Voor een eventuele vrijstelling kijken wij naar het aantal WOZ-eenheden. Uw adres kan uit 1 of meerdere WOZ-eenheden bestaan. Dit aantal bepaalt uw gemeente. U kunt de WOZ-eenheden vinden op uw aanslagbiljet onroerendezaakbelasting (OZB) of op uw (online) taxatieverslag via Mijn Overheid. Dit is het verslag waarin de waarde van uw woning staat. Als u 1 taxatieverslag hebt, dan bestaat uw adres uit 1 WOZ-eenheid. Als u meerdere taxatieverslagen hebt, dan geeft het aantal aan uit hoeveel WOZ-eenheden uw adres bestaat. Vul dit aantal in op de Verklaring WOZ-eenheden.

Dowload het formulier Verklaring WOZ-eenheden (pdf, 150 kB) 

Meer weten 

Hebt u een vraag over de berekening van bol op uw drinkwaterrekening? Neem dan contact op met onze klantenservice. Bent u een huurder en hebt u vragen over het invullen van de Verklaring WOZ-eenheden? Dan kunt u terecht bij uw verhuurder. Of bij uw gemeente (afdeling gemeentebelastingen).

Zie ook