Lagere aanslag na verhuizing

Gaat u verhuizen? Of verandert uw woonsituatie? Vaak verandert uw aanslag waterschapsbelasting dit jaar niet. En soms krijgt u dit jaar al een lagere aanslag. Bekijk hier alle situaties.

Een aanslag waterschapsbelasting bestaat bijna altijd uit 2 bedragen:

 • Watersysteemheffing
 • Zuiveringsheffing

Uw situatie op 1 januari bepaalt hoeveel watersysteemheffing u betaalt. Dit bedrag verandert de rest van het jaar niet meer, ook niet als u verhuist. De zuiveringsheffing berekenen we voor 1 of 3 vervuilingseenheden. Dit bedrag kan wel tijdens een jaar veranderen.

 

Kies uw situatie

Kies eerst of u binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verhuist of naar een ander waterschap. Op waterschappen.nl vindt u een handige kaart van alle waterschappen.

 

Ik verhuis naar een ander waterschap

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft dit jaar zoals het is.
 • Vanaf 1 januari van het volgende jaar wordt uw watersysteemheffing opnieuw berekend voor uw nieuwe woning. U krijgt dan een aanslag van uw nieuwe waterschap. U betaalt dus nooit dubbel watersysteemheffing.
 • We verlagen uw zuiveringsheffing. U betaalt alleen nog over de periode dat u in ons gebied woonde.
 • Uw nieuwe waterschap stuurt u een aanslag waterschapsbelasting. Daarop staat alleen zuiveringsheffing voor de rest van dit jaar.

 

Ik verhuis binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verhuist u binnen het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan kijken we naar uw huishouden. 

Ik blijf alleen wonen

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. Als u verhuist naar een koopwoning, dan betaalt u volgend jaar een ander bedrag voor de watersysteemheffing gebouwd.
 • Het bedrag voor zuiveringsheffing blijft zoals het is, want het aantal vervuilingseenheden blijft gelijk (1).

Mijn huishouden bestaat uit 2 of meer personen en dat blijft zo

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. Als u verhuist naar een koopwoning, dan betaalt u volgend jaar een ander bedrag voor de watersysteemheffing gebouwd.
 • Het bedrag voor zuiveringsheffing blijft zoals het is, want het aantal vervuilingseenheden blijft gelijk (3).

Ik ga samenwonen en trek bij iemand in

 • Uw bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. En dat van de persoon bij wij u intrekt ook.
 • U hoeft vanaf de verhuisdatum geen zuiveringsheffing meer te betalen. Daarom krijgt u een nieuwe, lagere aanslag voor dit jaar.
 • Als de persoon bij wie u intrekt alleen woonde, moet hij of zij volgend jaar zuiveringsheffing betalen voor 3 vervuilingseenheden in plaats van 1.
 • U krijgt volgend jaar geen aanslag waterschapsbelasting meer op uw eigen naam.

Iemand gaat bij mij wonen

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is.
 • Als u alleen woonde, betaalt u volgend jaar zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.

 

Wanneer wordt mijn aanslag verlaagd?

We verlagen uw aanslag automatisch. Daarvan krijgt u een bericht zodra we uw verhuizing verwerkt hebben. We kunnen niet precies zeggen wanneer dat is.

 

Ik heb de aanslag al betaald. Wanneer krijg ik geld terug?

U krijgt altijd bericht over uw verlaagde aanslag. Op de eerste dinsdag na dit bericht storten we het bedrag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Vraag en antwoord over verhuizen en uw belasting

Alle vragen over waterschapsbelasting