Verandert mijn aanslag als ik ga verhuizen?

Bent u verhuisd naar het gebied van een ander waterschap? Of bent u misschien alleen komen te wonen? Hier leest u in welke gevallen wij uw aanslag verlagen. Meestal verandert er niets.

Wanneer wordt mijn aanslag verlaagd?

Vertrekt u uit het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan krijgt u een verlaagde aanslag voor het jaar dat u verhuist. Dit hoeft u niet aan te vragen. Het jaar daarop betaalt u waterschapsbelasting aan een ander waterschap.

Bent u alleen komen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag, omdat uw zuiveringsheffing dan lager wordt.

Wat is mijn waterschap?

Wilt u weten in welk waterschap u woont? Of wat uw waterschap is op uw nieuwe adres?

Vind mijn waterschap op waterschappen.nl

 

Wanneer verandert er voor mij niets?

Blijft u wonen binnen het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Bijvoorbeeld binnen Amsterdam? En blijft u met evenveel mensen wonen? Dan verandert er voor u niets. Volgend jaar krijgt u een aanslag voor uw nieuwe adres.

Vraag en antwoord over verhuizen en uw belasting

Alle vragen over waterschapsbelasting