Lagere aanslag na verhuizing

Gaat u verhuizen? Of verandert uw woonsituatie? Vaak verandert uw aanslag waterschapsbelasting dit jaar niet. En soms krijgt u dit jaar al een lagere aanslag. Bekijk hier alle situaties.

Een aanslag waterschapsbelasting bestaat bijna altijd uit 2 bedragen:

 • Watersysteemheffing
 • Zuiveringsheffing

Uw situatie op 1 januari bepaalt hoeveel watersysteemheffing u betaalt. Dit bedrag verandert de rest van het jaar niet meer, ook niet als u verhuist. De zuiveringsheffing berekenen we voor 1 of 3 vervuilingseenheden. Dit bedrag kan wel tijdens een jaar veranderen.

 

Kies uw situatie

Kies eerst of u binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verhuist of naar een ander waterschap. Op waterschappen.nl vindt u een handige kaart van alle waterschappen.

 

Ik verhuis naar een ander waterschap

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft dit jaar zoals het is.
 • Vanaf 1 januari van het volgende jaar wordt uw watersysteemheffing opnieuw berekend voor uw nieuwe woning. U krijgt dan een aanslag van uw nieuwe waterschap. U betaalt dus nooit dubbel watersysteemheffing.
 • We verlagen uw zuiveringsheffing. U betaalt alleen nog over de periode dat u in ons gebied woonde.
 • Uw nieuwe waterschap stuurt u een aanslag waterschapsbelasting. Daarop staat alleen zuiveringsheffing voor de rest van dit jaar.

 

Ik verhuis binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verhuist u binnen het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan kijken we naar uw huishouden. 

Ik blijf alleen wonen

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. Als u verhuist naar een koopwoning, dan betaalt u volgend jaar een ander bedrag voor de watersysteemheffing gebouwd.
 • Het bedrag voor zuiveringsheffing blijft zoals het is, want het aantal vervuilingseenheden blijft gelijk (1).

Mijn huishouden bestaat uit 2 of meer personen en dat blijft zo

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. Als u verhuist naar een koopwoning, dan betaalt u volgend jaar een ander bedrag voor de watersysteemheffing gebouwd.
 • Het bedrag voor zuiveringsheffing blijft zoals het is, want het aantal vervuilingseenheden blijft gelijk (3).

Ik ga samenwonen en trek bij iemand in

 • Uw bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is. En dat van de persoon bij wij u intrekt ook.
 • U hoeft vanaf de verhuisdatum geen zuiveringsheffing meer te betalen. Daarom krijgt u een nieuwe, lagere aanslag voor dit jaar.
 • Als de persoon bij wie u intrekt alleen woonde, moet hij of zij volgend jaar zuiveringsheffing betalen voor 3 vervuilingseenheden in plaats van 1.
 • U krijgt volgend jaar geen aanslag waterschapsbelasting meer op uw eigen naam.

Iemand gaat bij mij wonen

 • Het bedrag voor watersysteemheffing blijft zoals het is.
 • Als u alleen woonde, betaalt u volgend jaar zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.

 

Wanneer wordt mijn aanslag verlaagd?

We verlagen uw aanslag automatisch. Daarvan krijgt u een bericht zodra we uw verhuizing verwerkt hebben. We kunnen niet precies zeggen wanneer dat is.

 

Ik heb de aanslag al betaald. Wanneer krijg ik geld terug?

U krijgt altijd bericht over uw verlaagde aanslag. Daarna maken we het bedrag naar u over.

Vraag en antwoord over verhuizen en uw belasting

Dat kan gebeuren als u in termijnen betaalt. U betaalt uw aanslag dan in gelijke delen. En misschien hebt u nog niet alle termijnen betaald.

Lees meer

Nee. Voor uw waterschapsbelasting hoeft u uw verhuizing niet aan ons door te geven. Geef uw nieuwe adres wel door aan de gemeente. De gemeente stuurt uw gegevens door naar ons.

Lees meer

Gaat u samenwonen? Of komt uw partner bij u wonen? Dan betaalt u nog steeds 1 keer waterschapsbelasting. Vanaf de periode dat u samenwoont, betaalt u wel meer zuiveringsheffing.

Meer over samenwonen

Woonde u op 1 januari van dit jaar in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Of was u eigenaar van een huis of ander gebouw? Dan betaalt u een deel van uw aanslag voor het hele jaar. Dit is de watersysteemheffing.

Meer informatie over uw aanslag en verhuizen
Alle vragen over waterschapsbelasting