Onderzoek en Innovatie

Waternet

Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. Deze kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Naast doelmatigheid en goede dienstverlening is duurzaamheid het belangrijkste principe van Waternet en is het de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties. Meer informatie over het progamma onderzoek en innovatie vind je hier of in onze rapportagesWe werken aan de onderstaande zes thema's.

Alice Fermont Coördinator Onderzoek & Innovatie
Onderzoek & Innovatie Contact