Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Ook kunnen we met cookies advertenties tonen op andere websites. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Onderzoek en Innovatie

Waternet

Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. Deze kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Naast doelmatigheid en goede dienstverlening is duurzaamheid het belangrijkste principe van Waternet en is het de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties. Meer informatie over het progamma onderzoek en innovatie vind je hier of in onze rapportagesWe werken aan de onderstaande zes thema's.

We anticiperen op klimaatverandering door maatregelen te nemen die de gevolgen van wateroverlast en droogte voorkomen/beperken.

Lees meer

Waternet wil zo weinig mogelijk uitstoot van broeikasgassen (CO2) veroorzaken en die uitstoot compenseren als het niet anders kan.

Lees meer

Met onder andere betere zuiveringstechnieken en ecologisch herstel van ons oppervlaktewater komen we aan schoon en veilig water.

Lees meer

Ons gebied bestaat grotendeels uit veengrond en deze klinkt in. We willen bodemdaling remmen en waar mogelijk het veen herstellen.

Lees meer

We zien veel kansen voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater en ons watersysteem.

Lees meer

Met behulp van nieuwe technologie gaat Waternet informatie verzamelen en delen waardoor nieuwe kennis ontstaat.

Lees meer
Alice Fermont Coördinator Onderzoek & Innovatie
Onderzoek & Innovatie Contact

Nieuws

Als beheerder van aquathermiebronnen heeft Waternet de omgevingswarmtekaart opgezet.

Lees meer

Met drones kunnen we onze assets, gevels en daken inspecteren en controleren op lekkages. En het controleren van zonnepanelen op defecten.

Lees meer

Nieuwe Sanitatie is een manier om die grondstoffen beter terug te kunnen winnen door het afvalwater gescheiden in te zamelen.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent