Hergebruik grondstoffen

06 maart 2019

Sinds november 2018 is Waternet namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aandeelhouder van AquaMinerals, het samenwerkingsverband van de drinkwatersector dat teruggewonnen grondstoffen een tweede leven geeft. Het doel van deze participatie is het realiseren van rendabele en duurzame afzetkanalen voor de geproduceerde rest- en grondstoffen van AGV. Daarbij kunnen we optimaal gebruikmaken van de expertise van AquaMinerals.

Reststoffen

Voor het beheer van reststoffen hebben de Nederlandse drinkwaterbedrijven in 1995 de Reststoffenunie opgericht, die medio 2016 is omgedoopt tot AquaMinerals. Deze samenwerking bood veel voordelen, in eerste instantie voor het milieu, maar ook op economisch gebied werd het aantrekkelijk om nieuwe bestemmingen te zoeken voor de reststoffen.

Ambitie

Waternet en AGV hebben een grote ambitie wat betreft het terugwinnen van energie en grondstoffen. Op dit moment produceren we al veel rest- en grondstoffen. Bijvoorbeeld fosfaat in de vorm van struviet bij de rioolwaterzuivering in Amsterdam West, maar ook calcietkorrels of ijzerslib dat vrijkomt bij de drinkwaterproductie. De nieuwe uitdaging voor beide partijen wordt de afzet van zeefgoed, roostergoed, zand, vet en in de toekomst gedroogd slib dat vrijkomt bij het zuiveren van ons afvalwater. Samen met AquaMinerals gaan we de uitdaging aan om ook voor deze stoffen duurzame afzetkanalen te vinden! 

Producten uit reststromen

Met onze reststoffen maken we al producten. Zo kunnen we uit calciet en maaisel biocomposieten maken. Daarnaast heeft een Nederlands huidverzorgingsmerk onlangs een duurzame scrubcrème ontwikkeld. Onthardingskalk (calciet) is ingezet als grondstof voor cosmetica.

Lex Lelijveld Vakspecialist afvalwater drinkwater zuiveringsbeheer
Richard Oudhuis Adviseur Rest- en Grondstoffen